Công tác sinh viên

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán năm Canh Tý 2020

Căn cứ thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao Động -Thương Binh và Xã Hội về việc nghỉ Tết âm lịch 2020, cán bộ, công chức, viên chức.

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tham dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam – Đài Loan lần...

Trong khuôn khổ hợp tác về Giáo dục và Đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Đài Loan, hai Bộ của hai đất nước phối hợp với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội tổ chức diễn đàn Giáo dục Việt Nam – […]

Thông báo triệu tập họp Cán bộ lớp, Cán bộ chi đoàn các lớp sinh viên

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Quyết định điều động sinh viên tham dự Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Căn cứ Quyết định số 7856/QĐ-BCT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học
Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp;

Các Quy chế – Quy định về công tác HSSV

1. QĐ số 741 (20.10.2018). Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường. 2. QĐ số 745 (20.10.2018). Quy chế Công tác sinh viên 3. QĐ số 746 (20.10.2018). Quy định công tác Cố vấn học tập 4. QĐ số 747 (20.10.2018). Quy chế đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên […]

Biểu mẫu dùng cho HSSV tham khảo

1. Bảng tổng hợp điểm rèn luyện cả năm, toàn khóa (xem chi tiết) 2. Bảng tổng hợp điểm rèn luyện (xem chi tiết) 3. Báo cáo tháng và mẫu đề nghị xóa tên (xem chi tiết) 4. Biên bản họp lớp đánh giá điểm rèn luyện (xem chi tiết) 5. Biên bản sinh hoạt […]