Thông báo, Kế hoạch

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, cải thiện HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo v/v Tổ chức các lớp học lại, cải thiện HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt tháng 3/2024

KH Xét Tốt nghiệp đợt tháng 3/2024

Thông báo kế hoạch xét Tiến độ học tập HK I năm học 2023 – 2024

Thông báo kế hoạch xét Tiến độ học tập HK I năm học 2023 – 2024

Kế hoạch về việc “Đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng ma trận cơ cấu đề thi theo...

Kế hoạch 47 về “Đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng ma trận cơ cấu đề thi theo Rubric”

Kế hoạch Đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng ma trận cơ cấu đề thi theo Rubric bám sát chuẩn...

KẾ HOẠCH
Đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng ma trận cơ cấu đề thi theo
Rubric bám sát chuẩn đầu ra học phần
của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024)

THÔNG BÁO
Kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024)

Thông báo Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp Cao học khóa 4

Thông báo Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp Cao học khóa 4

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại môn GDQPAN học kỳ I năm học 2023 -2024

THÔNG BÁO

V/v tổ chức các lớp học lại môn GDQPAN học kỳ I năm học 2023 -2024

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

Thông báo kế hoạch đào tạo và đăng ký học tập Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Thông báo kế hoạch đào tạo và đăng ký học tập Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc Tổ chức đánh giá và ôn tập CĐR tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ không chuyên ngữ khoá 14

Thông báo số 1127 về việc Tổ chức đánh giá và ôn tập CĐR tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ không chuyên ngữ khoá 14

Thông báo kế hoạch làm Khoá luận tốt nghiệp đối với Khoá 14 ĐHCQ

Thông báo kế hoạch làm Khoá luận tốt nghiệp đối với Khoá 14 ĐHCQ

Thông báo nghỉ học đối với Học viên, sinh viên ngày 20/11/2023 để Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo...

Thông báo nghỉ học đối với Học viên, sinh viên ngày 20/11/2023 để Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện trong HK I năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện trong HK I năm học 2023 – 2024

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập Học kỳ I năm học 2023 – 2024

Thông báo số 539 (Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập Học kỳ I năm học 2023 – 2024)