Thông báo, Kế hoạch

Thông báo về việc tổ chức lớp học lại, cải thiện Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5 đối với sinh viên Khoá 14

Thông báo về việc tổ chức lớp học lại, cải thiện Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5 đối với sinh viên Khoá 14

Thông báo về việc tổ chức thi và đánh giá chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên khóa 14 theo học trình độ đại học...

Thông báo về việc tổ chức thi và đánh giá chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên khóa 14 theo học trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – Đợt 2 năm 2024

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ khoá 14

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ khoá 14

Thông báo kế hoạch năm học 2024 – 2025

Thông báo 253 Kế hoạch năm học 2024 – 2025

Thông báo kế hoạch thi lại, nghỉ hè, học kỳ phụ năm học 2023 – 2024

Thông báo 252 Kế hoạch thi lại, nghỉ hè, học kỳ phụ năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2024

Thông báo về việc nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2024

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên Khoá 14

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên Khoá 14

Thông báo đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh, kế hoạch ôn tập và tổ chức thi TOEIC đối với sinh viên ĐHCQ không chuyên...

Thông báo v/v đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh, kế hoạch ôn tập và tổ chức thi TOEIC đối với sinh viên ĐHCQ không chuyên ngữ khoá 14 đợt 2

Thông báo triển khai hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, viên chức và người lao động của...

Thông báo triển khai hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, viên chức và người lao động của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, cải thiện HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo v/v Tổ chức các lớp học lại, cải thiện HK II năm học 2023 – 2024

Thông báo kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt tháng 3/2024

KH Xét Tốt nghiệp đợt tháng 3/2024

Thông báo kế hoạch xét Tiến độ học tập HK I năm học 2023 – 2024

Thông báo kế hoạch xét Tiến độ học tập HK I năm học 2023 – 2024

Kế hoạch về việc “Đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng ma trận cơ cấu đề thi theo...

Kế hoạch 47 về “Đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng ma trận cơ cấu đề thi theo Rubric”

Kế hoạch Đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng ma trận cơ cấu đề thi theo Rubric bám sát chuẩn...

KẾ HOẠCH
Đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng ma trận cơ cấu đề thi theo
Rubric bám sát chuẩn đầu ra học phần
của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024)

THÔNG BÁO
Kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024)