Thông báo, Kế hoạch

Thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng tháng 9/2022

Thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng tháng 9/2022

Thông báo Điều chỉnh kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2021 – 2022

Thông báo Điều chỉnh kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2021 – 2022

Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học

Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kế toán

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kế toán

Thông báo kế hoạch học vượt, học bù môn GDQPAN trong học kỳ hè năm học 2021 – 2022

Thông báo số 304 kế hoạch học vượt, học bù môn GDQPAN trong học kỳ hè năm học 2021 – 2022

Thông báo V/v Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sv khoá 12 và Khen thưởng sinh viên tiêu biểu

Thông báo V/v Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sv khoá 12 và Khen thưởng sinh viên tiêu biểu

Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022

Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022

Kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học khóa 12 và các lớp xét tốt nghiệp ghép

Kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học khóa 12 và các lớp xét tốt nghiệp ghép

Thông báo triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022 từ ngày 21/3/2022

Thông báo triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022 từ ngày 21/3/2022

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện học kỳ II năm học 2021 -2022

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện học kỳ II năm học 2021 -2022

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022 từ 10/2/2022 và kế hoạch thi lần 2 (thi...

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2021 – 2022 từ 10/2/2022 và kế hoạch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên các khóa

Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc xếp lớp học phần Tiếng Anh tại HK 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học khóa 15 và khóa...

Thông báo về việc xếp lớp học phần Tiếng Anh tại HK 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học khóa 15 và khóa 14 chưa đạt chuẩn đầu vào