Thông báo, Kế hoạch

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận văn Cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận văn Cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thông báo về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2023

Thông báo về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2023

Thông báo kế hoạch đào tạo và đăng ký học tập HK II năm học 2022 – 2023

Thông báo 737 kế hoạch đào tạo và đăng ký học tập HK II năm học 2022 – 2023

Thông báo tuyển dụng lớp chuyên ban và lớp cán bộ nguồn của tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn)

Thông báo tuyển dụng lớp chuyên ban và lớp cán bộ nguồn của tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn)

Thông báo về kế hoạch nghỉ học để Tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày 20/11

Thông báo về kế hoạch nghỉ học để Tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày 20/11

Thông báo về việc đăng ký chuyên ngành ĐHCQ khóa 14

Thông báo về việc đăng ký chuyên ngành ĐHCQ khóa 14

Thông Báo về việc nghỉ ngày Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Thông Báo 656 về việc nghỉ ngày Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng tháng 9/2022

Thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng tháng 9/2022

Thông báo Điều chỉnh kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2021 – 2022

Thông báo Điều chỉnh kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2021 – 2022

Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học

Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học