Thông báo, Kế hoạch

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024)

THÔNG BÁO
Kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn (2024)

Thông báo Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp Cao học khóa 4

Thông báo Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp Cao học khóa 4

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại môn GDQPAN học kỳ I năm học 2023 -2024

THÔNG BÁO

V/v tổ chức các lớp học lại môn GDQPAN học kỳ I năm học 2023 -2024

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

Thông báo kế hoạch đào tạo và đăng ký học tập Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Thông báo kế hoạch đào tạo và đăng ký học tập Học kỳ II năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc Tổ chức đánh giá và ôn tập CĐR tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ không chuyên ngữ khoá 14

Thông báo số 1127 về việc Tổ chức đánh giá và ôn tập CĐR tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ không chuyên ngữ khoá 14

Thông báo kế hoạch làm Khoá luận tốt nghiệp đối với Khoá 14 ĐHCQ

Thông báo kế hoạch làm Khoá luận tốt nghiệp đối với Khoá 14 ĐHCQ

Thông báo nghỉ học đối với Học viên, sinh viên ngày 20/11/2023 để Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo...

Thông báo nghỉ học đối với Học viên, sinh viên ngày 20/11/2023 để Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện trong HK I năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện trong HK I năm học 2023 – 2024

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập Học kỳ I năm học 2023 – 2024

Thông báo số 539 (Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập Học kỳ I năm học 2023 – 2024)

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ trao GCN kiểm định CL CSGD lần 2 và Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tiêu...

Kế hoạch số 412 về việc Tổ chức Lễ trao GCN kiểm định CL CSGD lần 2 và Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tiêu biểu cơ sở Hà Nội

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp khoá học 2019-2023 và khen thưởng đối với sinh viên...

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp khoá học 2019-2023 và khen thưởng đối với sinh viên tiêu biểu năm học 2022 – 2023 tại cơ sở Nam Định

Thông báo Kế hoạch học tập khoá 14,15,16 năm học 2023 – 2024

Thông báo số 391 Kế hoạch học tập khoá 14,15,16 năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2022 – 2023

Thông báo số 357 về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2022 – 2023

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp K13, khen thưởng sinh viên tiêu biểu

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp K13, khen thưởng sinh viên tiêu biểu