Thông báo, Kế hoạch

Thông báo về việc nghỉ học để Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc nghỉ học để Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc tổ chức học lại, cải thiện đổi với K12, 13, 14 và tiếng Anh tăng cường đầu ra đối với K12...

Thông báo về việc tổ chức học lại, cải thiện đổi với K12, 13, 14 và tiếng Anh tăng cường đầu ra đối với K12 trong HK 1 năm học 2021 – 2022

Thông báo Kế hoạch học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2021 – 2022

Thông báo Kế hoạch học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2021 – 2022

Thông báo Kế hoạch nghỉ ngày Lễ quốc khánh 2/ 9

Thông báo Kế hoạch nghỉ ngày Lễ quốc khánh 2/ 9

Thông báo đăng ký bổ sung chương trình đào tạo chất lượng ĐHCQ khóa 14

Thông báo đăng ký bổ sung chương trình đào tạo chất lượng ĐHCQ khóa 14

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ I năm học 2021 – 2022

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ I năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc xếp lớp học phần Tiếng Anh tại HK 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học khóa 15 và khóa...

Thông báo về việc xếp lớp học phần Tiếng Anh tại HK 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học khóa 15 và khóa 14 chưa đạt chuẩn đầu vào

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ II và kế hoạch đào tạo học kỳ...

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ II và kế hoạch đào tạo học kỳ phụ năm học 2021-2022

Thông báo về việc kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản email của sinh viên trong toàn trường theo miền @uneti.edu.vn và...

Thông báo số 331/TB-ĐHKTKTCN, ngày 09/6/2021 v/v kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản email của sinh viên trong toàn trường theo miền @uneti.edu.vn và miền @sv.uneti.edu.vn

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 17/5 đến hết ngày 13/06/2021

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 17/5 đến hết ngày 13/06/2021

Kế hoạch di chuyển sinh viên cơ sở HN học tập tại NĐ giai đoạn 2021 – 2022

Kế hoạch di chuyển sinh viên cơ sở HN học tập tại NĐ giai đoạn 2021 – 2022

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè – Kế hoạch đào tạo học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm...

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè – Kế hoạch đào tạo học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2021

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2021

Thông báo kế hoạch nghỉ các ngày Lễ Giỗ tổ, 30/4, 1/5

Thông báo kế hoạch nghỉ các ngày Lễ Giỗ tổ, 30/4, 1/5 và kế hoạch xét tiến độ HK I năm học 2020 – 2021