Công tác Giáo dục chính trị, Tư tưởng sinh viên

Thông báo về việc tổ chức chương trình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Cựu Sinh viên và Sinh viên Uneti về bí...

Thông báo về việc tổ chức chương trình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Cựu Sinh viên và Sinh viên Uneti về bí quyết học tập cùng kỹ năng làm việc hiệu quả”

Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Thực hiện quyết định số 2084 – QĐ/ĐUK, quyết định số 2085 – QĐ/ĐUK,  ngày 06 tháng 04 năm 2023 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Hôm nay, vào hồi 08h00’ ngày […]

Thông báo về việc tổ chức chương trình tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, giáo dục giới tính và sức khoẻ...

Thông báo về việc tổ chức chương trình tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, giáo dục giới tính và sức khoẻ sinh sản đối với Sinh viên”

Thông báo về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động xây dựng nếp sống “Văn...

Thông báo về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động xây dựng nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti”

Uneti khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2022

Phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh […]

Thông báo về việc báo cáo điểm danh và thực hiện khảo sát đầu khóa đối với SV khóa 16

Thông báo về việc báo cáo điểm danh và thực hiện khảo sát đầu khóa đối với SV khóa 16

Danh sách Sinh viên đăng ký tham gia Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban thực hiện “Văn hóa học đường Sinh viên...

Danh sách Sinh viên đăng ký tham gia Tiểu ban tuyên truyền, TIểu ban thực hiện “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” năm học 2022 – 2023!

Danh sách Tiểu ban thực hiện và Tiểu ban tuyên truyền “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” năm học 2022 –...

Danh sách Tiểu ban thực hiện và Tiểu ban tuyên truyền “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” năm học 2022 – 2023!

Thông báo về việc triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô hình quản...

Thông báo về việc triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô hình quản lý 5S trong năm học 2022 – 2023

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú là sinh viên Nhà trường.

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên mới nói riêng. Thi hành Điều […]

Thông báo về việc lựa chọn sinh viên là Cán bộ lớp, Cán bộ chi Đoàn, sinh viên ưu tú, tiêu biểu tích cực có nhiều...

Thông báo về việc lựa chọn sinh viên là Cán bộ lớp, Cán bộ chi Đoàn, sinh viên ưu tú, tiêu biểu tích cực có nhiều đóng góp trong các hoạt động phong trào của Nhà trường để tham gia chương trình giáo dục về nguồn, thăm quan học hỏi kinh nghiệm năm 2022

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai...

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 11/2021

Thông báo về việc xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng nhận thức về...

Thông báo về việc xét và giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú đi học Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2021

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”, đầu năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên...

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”, đầu năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa 12, khóa 13 và khóa 14