Khen thưởng

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và...

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2023 – 2024

Danh sách Sinh viên khóa 14, khóa 15 và khóa 16 tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng trong Lễ khai giảng năm học 2023...

Danh sách Sinh viên khóa 14, khóa 15 và khóa 16 tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng trong Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024

Danh sách Sinh viên khóa 17 là Thủ khoa xuất sắc năm 2023

Danh sách Sinh viên khóa 17 là Thủ khoa xuất sắc năm 2023

Thông báo về việc mời đại biểu Sinh viên là Thủ khoa xuất sắc khóa 17; đại diện Sinh viên tiêu biểu, xuất sắc khóa...

Thông báo về việc mời đại biểu Sinh viên là Thủ khoa xuất sắc khóa 17; đại diện Sinh viên tiêu biểu, xuất sắc khóa 14, khóa 15, khóa 16 và khóa 17 dự Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024

Danh sách Sinh viên được đề nghị khen thưởng trong lễ bế giảng năm học 2022-2023

Danh sách Sinh viên được đề nghị khen thưởng trong lễ bế giảng năm học 2022-2023. đăng web

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ trao GCN kiểm định CL CSGD lần 2 và Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tiêu...

Kế hoạch số 412 về việc Tổ chức Lễ trao GCN kiểm định CL CSGD lần 2 và Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tiêu biểu cơ sở Hà Nội

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp khoá học 2019-2023 và khen thưởng đối với sinh viên...

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp khoá học 2019-2023 và khen thưởng đối với sinh viên tiêu biểu năm học 2022 – 2023 tại cơ sở Nam Định

Bộ GD&ĐT: Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng...

Bộ GD&ĐT: Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp K13, khen thưởng sinh viên tiêu biểu

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp K13, khen thưởng sinh viên tiêu biểu

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và...

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2022 – 2023

Thông báo mời đại biểu là Sinh viên tham gia Buổi lễ trao thưởng và dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023

Thông báo mời đại biểu là Sinh viên tham gia Buổi lễ trao thưởng và dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, khóa 14 và khóa 15 được khen thưởng trong lễ khai giảng năm học 2022...

danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, khóa 14 và khóa 15 được khen thưởng trong lễ khai giảng năm học 2022 – 2023bộ

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 16 được xét công nhận danh hiệu thủ khoa xuất sắc ngành tuyển sinh năm...

danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 16 được xét công nhận danh hiệu thủ khoa xuất sắc ngành tuyển sinh năm 2022

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, NCKH&STKN và hoạt...

Quyết điịnh về việc khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, NCKH&STKN và hoạt động phong trào năm học 2021 – 2022

  • 1
  • 2