Khen thưởng

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, khóa 14 và khóa 15 được khen thưởng trong lễ khai giảng năm học 2022...

danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, khóa 14 và khóa 15 được khen thưởng trong lễ khai giảng năm học 2022 – 2023bộ

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 16 được xét công nhận danh hiệu thủ khoa xuất sắc ngành tuyển sinh năm...

danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 16 được xét công nhận danh hiệu thủ khoa xuất sắc ngành tuyển sinh năm 2022

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, NCKH&STKN và hoạt...

Quyết điịnh về việc khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, NCKH&STKN và hoạt động phong trào năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc lựa chọn sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và...

Thông báo về việc lựa chọn sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2021 – 2022

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 15 CÓ KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 15 CÓ KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 15 ĐẠT DANH HIỆU THỦ KHOA XUẤT SẮC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRONG KỲ TUYỂN SINH...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA 15 ĐẠT DANH HIỆU THỦ KHOA XUẤT SẮC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRONG KỲ TUYỂN SINH NĂM 2021

Thông báo mời đại biểu là sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022;
Nhà trường thông báo và mời đại biểu là sinh viên đại học hệ chính quy, học viên cao học tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021 – 2022, với các nội dung sau:

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào năm học 2020...

Quyết định khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc biểu dương, khen thưởng sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12,13 và 14 trong năm học mới 2021 –...

Thông báo về việc biểu dương, khen thưởng sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12,13 và 14 trong năm học mới 2021 – 2022

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa tuyển sinh năm 2020; sinh viên có thành tích xuất sắc...

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa tuyển sinh năm 2020; sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào năm học 2019 – 2020