Công tác đào tạo

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện trong HK I năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện trong HK I năm học 2023 – 2024

Thông báo Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập Học kỳ I năm học 2023 – 2024

Thông báo số 539 (Kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập Học kỳ I năm học 2023 – 2024)

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ trao GCN kiểm định CL CSGD lần 2 và Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tiêu...

Kế hoạch số 412 về việc Tổ chức Lễ trao GCN kiểm định CL CSGD lần 2 và Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tiêu biểu cơ sở Hà Nội

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp khoá học 2019-2023 và khen thưởng đối với sinh viên...

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp khoá học 2019-2023 và khen thưởng đối với sinh viên tiêu biểu năm học 2022 – 2023 tại cơ sở Nam Định

Thông báo Kế hoạch học tập khoá 14,15,16 năm học 2023 – 2024

Thông báo số 391 Kế hoạch học tập khoá 14,15,16 năm học 2023 – 2024

Đề án mở ngành Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí

Đề án mở ngành Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2022 – 2023

Thông báo số 357 về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2022 – 2023

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp K13, khen thưởng sinh viên tiêu biểu

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp K13, khen thưởng sinh viên tiêu biểu

Thông báo Kế hoạch nghỉ ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023

THÔNG BÁO

Kế hoạch nghỉ ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023

Thông báo Kế hoạch học vượt, Kế hoạch học GDQPAN, Kế hoạch thi lại HK II Kế hoạch đào tạo học kỳ phụ và Kế...

THÔNG BÁO

Kế hoạch học vượt, Kế hoạch học GDQPAN, Kế hoạch thi lại HK II
Kế hoạch đào tạo học kỳ phụ và Kế hoạch nghỉ hè năm học 2022 – 2023

Đề án mở ngành Quản trị khách sạn

Đề án mở ngành Quản trị khách sạn

Đề án mở ngành Kiểm toán

Đề án mở ngành Kiểm toán

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ Đại học theo quy định của Trường

Thông báo số: 02/TB-ĐHKTKTCN, ngày 03/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ Đại học theo quy định của Trường

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện trong HK II năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện trong HK II năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận văn Cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận văn Cao học ngành Công nghệ thực phẩm