Quy chế, Quy định

Đề án tuyển sinh năm 2024

Đề án tuyển sinh năm 2024

Đề án tuyển sinh năm 2023

Đề án tuyển sinh năm 2023

Đề án tuyển sinh năm 2020

Đề án tuyển sinh năm 2020

Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp...

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018

– Điểm mới và lưu ý về quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 ( xem chi tiết tại đây ) –  Công văn Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo […]