Thông báo SV

Danh sách Sinh viên khóa 15 và khóa 16 được cấp học bổng HTHT tương ứng giảm 10% học phí học kì 1 năm học 2022 –...

Danh sách Sinh viên khóa 15 và khóa 16 được cấp học bổng HTHT tương ứng giảm 10% học phí học kì 1 năm học 2022 – 2023

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy được xét cấp học bổng htht học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

danh sách sinh viên đại học hệ chính quy được xét cấp học bổng htht học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với Sinh viên đại...

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, 14, 15 và 16

Thông báo kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm Sinh viên Uneti năm 2023

Thông báo kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm Sinh viên Uneti năm 2023

Thông báo về việc đảm bảo ANTT, PCCN, an toàn Nhà trường trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão năm 2023.

Thông báo về việc đảm bảo ANTT, PCCN, an toàn Nhà trường trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão năm 2023.

Thông báo về việc triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm trước, trong và sau nghỉ tết Nguyên đán Qúy...

Thông báo về việc triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm trước, trong và sau nghỉ tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 đối với Sinh viên, Học viên

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn và sinh viên các lớp tham gia, dự họp giao ban, triển khai công...

Thông báo về việc mời đại diện ban cán sự, bch chi đoàn và sinh viên các lớp tham gia, dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 1 năm 2023

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng con dân tộc rất ít người hưởng hỗ trợ học tập học kì 1 năm học 2022-2023 theo...

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng con dân tộc rất ít người hưởng hỗ trợ học tập học kì 1 năm học 2022-2023 theo nghị định số 57/2017/nđ-cp

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập học kì 1 năm học 2022-2023 theo quyết định số...

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập học kì 1 năm học 2022-2023 theo quyết định số 66/2013/qđ-tt

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ I năm học 2022 – 2023 theo nghị định...

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ I năm học 2022 – 2023 theo nghị định 81/2021-nđ-cp

Thông báo về việc mời đại diện ban cán sự, bch chi đoàn và sinh viên các lớp tham gia, dự họp giao ban, triển khai công...

Tổ chức họp giao ban công tác tháng 12 năm 2022 với đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên trong toàn Trường

Thông báo nhắc lại về việc hướng dẫn các thủ tục thanh toán BHYT,BHTT đối với sinh viên

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trong việc khám chữa bệnh và các thủ tục thanh toán, Nhà trường đề nghị tất cả sinh viên toàn trường chủ động đọc và thực hiện các nội dung thông báo theo đường link đính kèm: Thông báo hướng dẫn các thủ tục thanh toán BHYT,BHTT […]

Thông báo hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023

Phụ lục số 2: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN Xem và download tại đây

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học...

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc nhắc lại thông báo và gia hạn thời gian trả hồ sơ học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp, thôi học

Thông báo về việc nhắc lại thông báo và gia hạn thời gian trả hồ sơ học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp, thôi học