Thông báo SV

Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe cho Sinh viên toàn Trường năm 2022

Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe cho Sinh viên toàn Trường năm 2022

Thông báo về việc báo cáo điểm danh và thực hiện khảo sát đầu khóa đối với SV khóa 16

Thông báo về việc báo cáo điểm danh và thực hiện khảo sát đầu khóa đối với SV khóa 16

Thông báo hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên là Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 16 tuyển sinh...

Thông báo hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên là Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 16 tuyển sinh 2022

Thông báo hướng dẫn tổ chức thực hiện đầu khóa đối với sinh viên khóa 16 tuyển sinh năm 2022

Thông báo hướng dẫn tổ chức thực hiện đầu khóa đối với sinh viên khóa 16 tuyển sinh năm 2022

Hướng dẫn cố vấn học tập/nhóm Cố vấn học tập chuyên trách triển khai các nội dung trong buổi sinh hoạt lớp sinh...

1.Công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện: – Thường xuyên truy cập website: www.uneti.edu.vn để nắm các thông báo, kế hoạch của Nhà trường có liên quan đến các lớp Sinh viên khóa 16 để biết nội dung và hướng dẫn Sinh viên thực hiện; – Các Thầy/Cô tham khảo chuyên mục Công […]

Danh mục các văn bản, tài liệu tham khảo dành cho sinh viên “tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa học,...

I. Các nội dung hướng dẫn trong “tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 16 tuyển sinh năm 2022 1. Nội dung báo cáo của Phòng đào tạo; (đang cập nhật) 2. Nội dung báo cáo của Phòng Chính trị và Công […]

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 16 nhập học năm 2022

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 16 nhập học năm 2022

Thông báo về việc phát động tham dự “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm...

Thông báo về việc phát động tham dự “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022” do Bộ Công Thương tổ chức

Thông báo hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hình thức đào tạo từ xa nhập học đợt 2 năm 2022

Thông báo hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hình thức đào tạo từ xa nhập học đợt 2 năm 2022

Thông báo mức thu học phí năm học 2022 – 2023 và triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I, tiền BHYT năm học...

Thông báo mức thu học phí năm học 2022 – 2023 và triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I, tiền BHYT năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc xét giới thiệu Đoàn viên, Sinh viên ưu tú đi học lớp đối tượng phát triển Đảng năm 2022

Thông báo về việc xét giới thiệu Đoàn viên, Sinh viên ưu tú đi học lớp đối tượng phát triển Đảng năm 2022

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên khóa 13, 14 và 15 tiêu biểu, xuất sắc để Nhà trường biểu dương, khen thưởng ...

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên khóa 13, 14 và 15 tiêu biểu, xuất sắc để Nhà trường biểu dương, khen thưởng trong Lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023

Thông báo về việc triển khai khám sức khỏe cho Sinh viên năm 2022

Thông báo về việc triển khai khám sức khỏe cho Sinh viên năm 2022

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, cải thiện trong HK I năm học 2022-2023

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, cải thiện trong HK I năm học 2022-2023

Tổ chức họp giao ban công tác tháng 09 năm 2022 với đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên trong...

Tổ chức họp giao ban công tác tháng 09 năm 2022 với đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên trong toàn Trường