Văn hóa học đường SV Uneti

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti”(13/03/2023 –...

Để hoạt động phát triển tốt hơn và tiếp tục việc triển khai thực hiện thông báo số 636/TB-ĐHKTKTCN ngày 28/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động xây dựng nếp sống “Văn […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (06/03/2023 –...

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã xây dựng và thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên UNETI”; đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là công cụ quản lý chất lượng tạo ra nền tảng cơ bản để thực hiện hệ thống […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (27/02/2023 –...

Để hoạt động phát triển tốt hơn và tiếp tục việc triển khai thực hiện Thông báo số 636/TB-ĐHKTKTCN ngày 28/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động xây dựng nếp sống “Văn […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (20/02/2023 –...

Học đường là môi trường, không gian sinh hoạt, học tập của các đối tượng là Học sinh, Sinh viên. Tại đây Học sinh, Sinh viên sẽ được Nhà trường đào tạo, giảng dạy những kiến thức văn hóa xã hội và rèn luyện thể lực,… để trở thành một người có ích cho xã hội. […]

Trần Nguyệt Phương – DHDI15A2HN , Khoa Điện – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và thực hiện Văn hóa học đường...

Trong bài phát biểu kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, học giả Vũ Khiếu đã nói “Để giàu sang, một con người có thể chỉ mất vài năm, nhưng để trở thành người có văn hóa có thể phải mất hàng chục năm, có khi cả cuộc đời” – đó một lời […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (13/02/2023 –...

Văn hoá học đường là một môi trường rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, vấn đề xây dựng văn hoá học đường phải được coi là trọng tâm và quan trọng nhất trong từng trường […]

Vũ Hoàng Anh – ĐHKT15A2CL, Khoa Kế Toán – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và thực hiện Văn hóa học đường Sinh...

Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, là trụ cột của nước nhà. Môi trường giáo dục lành mạnh là điều kiện tiên quyết để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân tốt có tài năng, đạo đức. Trường học là nơi rèn đức, luyện tài, trang bị kiến thức […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (06/02/2023 –...

Thuật ngữ văn hóa học đường (School culture) xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa tổng quát: Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá […]

Khuất Thị Phương Thảo – ĐHKT15A11HN, Khoa Kế Toán – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và thực hiện Văn hóa...

Xây dựng và phát triển văn hóa học đường là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, quan trọng của toàn ngành giáo dục, tại mỗi địa phương và ở từng cơ sở giáo dục, đào tạo. Ở đó con người phải là trung tâm và phát triển con người phải được quán xuyến […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (12/12/2022 –...

Theo Giáo sư Viện sĩ Phạm Minh Hạc thì: “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”. Trong bối […]

Hoàng Văn Lực – lớp DHTI15A1HN, Khoa Công Nghệ Thông Tin – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và Thực hiện Văn hoá...

“Văn hóa học đường” chính là nền tảng để tạo nên môi trường học tập lành mạnh, chính vì vậy việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa học đường Sinh viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; từ đó góp phần thực hiện thành công kế hoạch […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (05/12/2022 –...

Một nền văn hóa chân chính phải được bắt nguồn từ giáo dục và đạo đức. Thiếu giáo dục cây không có hạt nhân tốt, thiếu đạo đức gốc rễ không thể bám sâu vào lòng đất, thiếu văn hoá cành lá không thể xanh tươi phát triển được. Giáo dục là hạt nhân để […]

Trần Thị Minh Anh – DHQT14A3HN, Khoa Quản trị & Marketing – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và Thực hiện Văn hoá...

Con người tồn tại trong môi trường văn hoá. Môi trường ấy thể hiện trong không gian và qua thời gian. Cuộc sống trong ta và quanh ta thấm đẫm chất men của không gian văn hoá. Cha ông ta, bản thân ta, rồi con cháu ta, sinh ra trong văn hoá, sống trong văn […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (28/11/2022 –...

Xây dựng và phát triển văn hóa học đường phải được coi trọng là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm và quan trọng của toàn ngành giáo dục, tại mỗi địa phương và ở từng cơ sở giáo dục, đào tạo. Ở đó con người là trung tâm và phát triển con người […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (21/11/2022 –...

Để xây dựng “văn hóa học đường” trong trường Đại học, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã xây dựng và thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường sinh viên UNETI”; đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là công cụ quản lý chất lượng tạo […]

  • 1
  • 2