Văn hóa học đường SV Uneti

Sinh viên Phạm Thị Trang, lớp ĐHDL16A1HN – Gương mặt tiêu biểu trong CLB Tuyên truyền Văn hóa học đường sinh viên

Văn hóa học đường là hệ thống các giá trị, chuẩn mực đạo đức, lối sống, phong cách ứng xử được hình thành và phát triển trong môi trường giáo dục, văn hóa học đường là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm đúng mức, mỗi cá nhân mỗi gia đình và mỗi […]

Sinh viên Tô Thị Hà Vy, Lớp DHKT17A9HN – Một tấm gương sáng trong CLB Tuyên truyền và thực hiện Văn hóa học đường sinh...

Tô Thị Hà Vy – cô gái được sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghệ An, em là sinh viên năm nhất Khoa Kế toán- Kiểm toán trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, cô tân sinh viên từ mảnh đất xứ Nghệ mang bao hoài bão đến với môi […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (27/05/2024 –...

Văn hóa học đường là một môi trường hoạt động đặc biệt của con người, mang tính xã hội và lịch sử. Tùy theo triết lý giáo dục của từng thời đại hoặc của từng quốc gia mà người ta có thể xây dựng những cấu trúc khác nhau của văn hóa học đường. Ở […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (20/05/2024 –...

Chỉ thị nhấn mạnh, việc xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên, liên tục. Đây là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương.Trong những năm qua, công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (13/05/2024 –...

Văn hóa học đường là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm đúng mức. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi nhà trường cần chung tay xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, thân thiện, góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Để xây dựng văn hóa học đường […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (06/05/2024 –...

Văn hóa học đường là môi trường văn hóa đặc biệt quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam thành những con người phát triển toàn diện đức-trí-thể-mỹ. Do đó, xây dựng, phát triển văn hóa học đường Việt Nam trong thời kỳ mới không chỉ là trách […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (15/04/2024 –...

Thuật ngữ văn hóa học đường (School culture) xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa tổng quát: Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (08/04/2024 –...

Giáo dục nhà trường không phải là nhân tố duy nhất quyết định trực tiếp đến chất lượng con người. Giá trị của văn hóa học đường thể hiện ở mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn của các nhà trường phải dựa trên nền tảng mục tiêu của Luật Giáo dục (2019) đã xác định […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (01/04/2024 –...

“Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, Thầy Cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”. Mục tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (25/03/2024 –...

Thuật ngữ “Văn hóa học đường” xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa tổng quát : Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (11/03/2024 –...

Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia dân tộc. Là lĩnh vực đặc biệt quan trọng tạo điều kiện, môi trường để hiện thực hóa “Học để làm người” của giáo dục. Với cách tiếp cận văn hóa được trình bày trên, gắn với tính đặc thù của một cơ […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (04/03/2024 –...

Thuật ngữ văn hóa học đường (School culture) xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa tổng quát: Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (26/02/2024 –...

Chỉ thị nhấn mạnh, việc xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên, liên tục. Đây là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương.Trong những năm qua, công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (19/02/2024 –...

Từ góc nhìn quản lý, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo – Nguyễn Kim Sơn cho rằng, văn hóa học đường là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục người học trở thành những con người phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ, có […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (27/11/2023 –...

Văn hóa học đường là môi trường đặc biệt và môi trường lịch sử xã hội của hoạt động của con người. Tùy theo triết lý giáo dục của từng thời đại, từng quốc gia mà người ta có thể xây dựng văn hóa nhà trường với những cấu trúc khác nhau. Ở nước ta […]