Thông báo

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 17 nhập học năm 2023

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 17 nhập học năm 2023

Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ chế độ chính sách năm học 2023-2024 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ chế độ chính sách năm học 2023-2024 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện trong HK I năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc tổ chức các lớp học lại, học cải thiện trong HK I năm học 2023 – 2024

Thông báo thu hồ sơ xét cấp học bổng HTHT học kì I năm học 2023-2024

Thông báo thu hồ sơ xét cấp học bổng HTHT học kì I năm học 2023-2024

Thông báo sinh viên kiểm tra đối chiêu thông tin đủ điều kiện xét học bổng kỳ II 22-23 (có cập nhật bổ sung mới)

Thông báo sinh viên kiểm tra đối chiêu thông tin đủ điều kiện xét học bổng kỳ II 22-23 (có cập nhật bổ sung mới)

Danh sách Sinh viên khóa 14, khóa 15 và khóa 16 tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng trong Lễ khai giảng năm học 2023...

Danh sách Sinh viên khóa 14, khóa 15 và khóa 16 tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng trong Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc mời đại biểu Sinh viên là Thủ khoa xuất sắc khóa 17; đại diện Sinh viên tiêu biểu, xuất sắc khóa...

Thông báo về việc mời đại biểu Sinh viên là Thủ khoa xuất sắc khóa 17; đại diện Sinh viên tiêu biểu, xuất sắc khóa 14, khóa 15, khóa 16 và khóa 17 dự Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô...

Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô hình quản lý 5S trong năm học 2023 – 2024

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2023

THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2023

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 17 nhập học (đối với thí sinh xét,...

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 17 nhập học (đối với thí sinh xét, trúng tuyển đợt 2 năm 2023)

Thông báo hướng dẫn thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ nhập học

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ nhập học

Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe đầu khóa, đầu năm học 2023 – 2024 cho Sinh viên đại học hệ chính quy...

Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe đầu khóa, đầu năm học 2023 – 2024 cho Sinh viên đại học hệ chính quy trong toàn Trường

Thông báo về việc hướng dẫn Sinh viên khóa 17 tuyển sinh năm 2023 là Đảng viên thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về...

Thông báo về việc hướng dẫn Sinh viên khóa 17 tuyển sinh năm 2023 là Đảng viên thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ Nhà trường

Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình “Chào tân Sinh viên khóa 17” của các Khoa chuyên môn và...

Thông báo về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình “Chào tân Sinh viên khóa 17” của các Khoa chuyên môn và các nội dung học tập trong “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên” đầu khóa học, năm học 2023 – 2024