Thông báo

Thể lệ gửi bài trên tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là diễn đàn trao đổi khoa học và công nghệ; công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, các thành tựu khoa học, kỹ thuật mới liên quan tới các lĩnh vực mà Nhà trường đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ

Danh sách Sinh viên khóa 15 và khóa 16 được cấp học bổng HTHT tương ứng giảm 10% học phí học kì 1 năm học 2022 –...

Danh sách Sinh viên khóa 15 và khóa 16 được cấp học bổng HTHT tương ứng giảm 10% học phí học kì 1 năm học 2022 – 2023

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy được xét cấp học bổng htht học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

danh sách sinh viên đại học hệ chính quy được xét cấp học bổng htht học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Thông báo kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Thông báo Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với Sinh viên đại...

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, 14, 15 và 16

Thông báo kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm Sinh viên Uneti năm 2023

Thông báo kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm Sinh viên Uneti năm 2023

Thông báo chương trình chuyển tiếp đào tạo nhận bằng cử nhân quốc tế

Thông báo chương trình chuyển tiếp đào tạo nhận bằng cử nhân quốc tế

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận văn Cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận văn Cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc đảm bảo ANTT, PCCN, an toàn Nhà trường trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão năm 2023.

Thông báo về việc đảm bảo ANTT, PCCN, an toàn Nhà trường trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão năm 2023.

Thông báo về việc triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm trước, trong và sau nghỉ tết Nguyên đán Qúy...

Thông báo về việc triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm trước, trong và sau nghỉ tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 đối với Sinh viên, Học viên

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH chi Đoàn và sinh viên các lớp tham gia, dự họp giao ban, triển khai công...

Thông báo về việc mời đại diện ban cán sự, bch chi đoàn và sinh viên các lớp tham gia, dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 1 năm 2023

Thông báo về Kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông báo về Kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” lần thứ 16 năm 2023

Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” lần thứ 16 năm 2023

Thông báo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Nhà trường trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Thông báo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Nhà trƣờng trong dịp nghỉ Tết Dƣơng lịch năm 2023