Nhà nước

Bộ GD&ĐT: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm...

Bộ GD&ĐT: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm 2024

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ GD&ĐT: Kế hoạch triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật HIV/AIDS, ma túy,...

Kế hoạch triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2024

Bộ GD&ĐT: Tổ chức tuyên truyền về sản phẩm cho vay tín chấp đối với sinh viên

Bộ GD&ĐT: Tổ chức tuyên truyền về sản phẩm cho vay tín chấp đối với sinh viên

Bộ GD&ĐT: Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên...

Bộ GD&ĐT: Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 – 2030

Bộ GD&ĐT: Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024

Bộ GD&ĐT: Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024

Bộ GD&ĐT: phê duyệt Mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Bộ GD&ĐT: phê duyệt Mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Bộ GD&ĐT: Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng...

Bộ GD&ĐT: Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo...

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 về chính sách tín dụng đối HSSV

  • 1
  • 2