Sinh viên – việc làm

Thông tin việc làm

Văn bản quy định: – Văn bản số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; – Văn bản số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc khảo sát công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên […]

Phiếu đăng ký tham gia chương trình “Ngày hội việc làm UNETI 2023”

Phiếu đăng ký tham gia chương trình “Ngày hội việc làm UNETI 2023”

Thư mời hội chợ việc làm 2024

Thư mời hội chợ việc làm 2024

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA “NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – UNETI...

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THAM GIA “NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – UNETI 2024” TÍNH ĐẾN NGÀY 25/11/2023

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ “NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – UNETI...

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ “NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – UNETI 2024” TÍNH ĐẾN NGÀY 25/11/2023

Quy định hoạt động của các gian hàng trong chương trình “Ngày hội việc làm Uneti 2024”!

Quy định hoạt động của các gian hàng trong chương trình “Ngày hội việc làm Uneti 2023”!

Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm và triển khai hoạt động hợp tác doanh nghiệp –...

Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm và triển khai hoạt động hợp tác doanh nghiệp – Uneti năm 2024”

Thông báo tuyển dụng lao động của Cục Hậu cần – Bộ Công an.

Thông báo tuyển dụng lao động của Cục Hậu cần – Bộ Công an.

Thông báo tuyển dụng kỹ sư của Viện dược liệu

Thông báo tuyển dụng kỹ sư của Viện dược liệu

Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty thủy điện Huội Quảng – Bản Chát

Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty thủy điện Huội Quảng – Bản Chát

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia chương trình “Ngày hội việc làm Uneti năm 2023”

Với mong muốn cung cấp thông tin bổ ích và thiết thực, tạo điều kiện để sinh viên cuối khóa tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực, chuyên ngành đào tạo, sáng ngày 25/03/2023, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp cùng Liên đoàn […]

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ “NGÀY HỘI VIỆC LÀM UNETI NĂM 2023” TÍNH ĐẾN NGÀY 16/3/2023

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ “NGÀY HỘI VIỆC LÀM UNETI NĂM 2023”

  • 1
  • 2