Chung kết Tiếng hát Sinh viên ISING UNETI 2016 chào mừng Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1956-2016)

Trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn Trường chào mừng Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1956-2016). Được sự đồng ý và chỉ đạo của Đảng ủy, BGH Nhà trường, ngày 13/10/2016, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Sinh viên đã tổ chức chương trình “Tiếng hát Sinh viên…

Tạp chí Công thương đưa tin về Hội diễn văn nghệ chào mừng Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh & Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

10 14, 2016 540
Tối ngày 12/10/2016, BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Cơ sở Hà…

Công đoàn Công thương Việt Nam đưa tin về Hội diễn văn nghệ chào mừng Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh & Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

10 14, 2016 513
Ngày 12/10, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Cơ sở Hà Nội đã tổ chức…