Tuyển sinh

Thông báo - Kế hoạch TS Quy chế - Quy định

27/05/2019 376
Năm học 2019-2020 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Cô...
25/04/2019 3219
- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&Đ...
27/05/2019 376
Năm học 2019-2020 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Cô...
25/04/2019 3219
- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&Đ...
Tên ngành Thạc sĩ Đại học Cao đằng
Công nghệ sợi, dệt 7540202 6540201
Công nghệ dệt, may 7540204 6540204
Công nghệ thực phẩm 8540101 7540101 6540103
Công nghệ thông tin 7480201 6480201
CNKT điều khiển và tự động hóa 7510303 6510305
CNKT điện, điện tử 7510301 6510303
CNKT điện tử - viễn thông 7510302 6510312
CNKT cơ khí 7510201 6510201
Kế toán 7340301 6340301
Quản trị kinh doanh 7340101 6340404
Tài chính - Ngân hàng 7340201 6340202
Kinh doanh thương mại 7340121 -
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 -
CNKT cơ điện tử 7510203 -
Ngôn ngữ Anh 7220201 -

Đào tạo

Thông báo - Kế hoạch ĐT Quy định đào tạo Chương trình đào tạo

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
17/04/2019 356
Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 08/05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Công tác sinh viên

Thông báo - Kế hoạch SV Quy định CTSV Thông tin việc làm

Thông báo họp cán bộ lớp kỳ II năm học 2018 - 2019
24/05/2019 158
Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

NCKH & HTQT

Tạp chí KHCN Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế

Công tác chung

Kiểm định TT - ĐBCL Hoạt động khoa chuyên môn

Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
22/04/2018 559
Căn cứ vào kế hoạch khảo sát chính thức của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Sáng ngày 22/4/2018, tại cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức và đánh giá ngoài năm 2018.

CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Công tác Đảng Đoàn TN - Hội SV Công đoàn Hội cựu chiến binh Hội Khuyến học