CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG NGHIÊM CHỈNH THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ VÀ CHỦ ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, CHUNG TAY CÙNG CẢ NƯỚC ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH DO VIRUT COVID-19!

Ngành tuyển sinh

Tên ngành Thạc sĩ Đại học

 

Công nghệ sợi, dệt 7540202
Công nghệ dệt, may 7540204
Công nghệ thực phẩm 8540101 7540101
Công nghệ thông tin 7480201
CNKT điện, điện tử 7510301
CNKT điện tử – viễn thông 7510302
Kế toán 7340301
Quản trị kinh doanh 7340101
Tài chính – ngân hàng 7340201
Kinh doanh thương mại 7340121
Mạng máy tính và truyền thông DL 7480102
CNKT cơ điện tử 7510203
Ngôn ngữ anh 7220201
CNKT điều khiển và TĐH 7510303
CNKT máy tính 7480108