Default Image

THÔNG BÁO Về việc học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” và Chia lớp với sinh viên hệ đại học và Cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2017

THÔNG BÁOVề việc học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”Chia lớp với sinh viên hệ đại học tuyển sinh năm 2017 - Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc chia lớp học đối với sinh viên các lớp khóa mới tuyển sinh năm 2017 (Đại học chính quy khóa 11 và Cao đẳng…