Tuyển sinh

Thông báo - Kế hoạch TS Quy chế - Quy định

Đào tạo

Thông báo - Kế hoạch ĐT Quy định đào tạo Chương trình đào tạo

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
17/04/2019 651
Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 08/05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Công tác sinh viên

Thông báo - Kế hoạch SV Quy định CTSV Thông tin việc làm

NCKH & HTQT

Tạp chí KHCN Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế

Công tác chung

Kiểm định TT - ĐBCL Hoạt động khoa chuyên môn

Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
22/04/2018 702
Căn cứ vào kế hoạch khảo sát chính thức của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Sáng ngày 22/4/2018, tại cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức và đánh giá ngoài năm 2018.

CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Công tác Đảng Đoàn TN - Hội SV Công đoàn Hội cựu chiến binh Hội Khuyến học

Hoạt động phong trào

Danh sách Tổ, Đội, Nhóm, CLB sinh viên Hoạt động phong trào sinh viên

Câu lạc bộ Tin học Uneti
14/07/2019 125
Để đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ chuyên môn, đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự học, tự nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT), được sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường, Đoàn thanh niên và ban Chủ nhiệm khoa CNTT, câu lạc bộ Tin học (CLB) đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 02/04/2013.