Thiết kế tài liệu phục vụ công tác truyền thông tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về triển khai các hoạt động truyền thông tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018…

Các văn bản mới về tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

14/03/2018 368
Default Image
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản mới về tuyển sinh: 1. Thông tư…