Kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2017 như file kèm theo. Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 18/01/2018 đến hết ngày 27/01/2018…

Hội thảo khoa học "Đề xuất phương án đổi mới, nâng cao chất lượng các môn thực hành tại xưởng Điện tử"

10/01/2018 393
Trường Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công nghiệp là trường đào tạo nghề chuyên…