Lễ công bố Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Nam Định, hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường nhà NC1 cơ sở Nam Định, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y chức danh Bí…

Chi bộ khoa Kinh tế cơ sở tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

21/05/2018 135
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định…

Thông báo kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm" năm 2018

21/05/2018 368
Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban…