Uneti tổ chức tập huấn cho CBGV tham gia công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Lượt xem: 1774

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một trong những biện pháp quan trọng giúp trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp kiểm soát, đảm bảo chất lượng và xây dựng chuẩn các tiêu chí đánh giá trên tất cả các mặt hoạt động của trường. Thực hiện kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, từ ngày 27/10/2022 đến ngày 29/10/2022 Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã phối hợp cùng Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức tập huấn “Phát triển kỹ năng tự đánh giá cơ sở giáo dục sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ban hành theo thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT”.

Tham dự buổi khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có: PGS. TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc trung tâm; PGS. TS. Ngô Doãn Đãi  – Chuyên gia tư vấn; TS. Nguyễn Thị Tuyết – Chuyên gia tư vấn.

Về phía Nhà trường tham dự có: TS. Trần Hoàng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Thị Thu Hoài – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Ngọc Khương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Hữu Quang – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể các thành viên trong Hội đồng tự đánh và các nhóm công tác chuyên trách tham dự.

Các đại biểu tham dự khai mạc chương trình tập huấn, sáng ngày 27/10/2022

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, TS. Trần Hoàng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm 2022. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng tự đánh giá cũng như các nhóm chuyên môn đã làm việc hết sức tích cực mặc dù còn nhiều khó khăn. Công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (chu kỳ 1) đã được Nhà trường thực hiện và được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT, giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực trong vòng 5 năm. Vì vậy việc triển khai chương trình tập huấn giúp các cá nhân và đơn vị liên quan nắm được những kiến thức cần thiết về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; viết báo cáo tự đánh giá liên quan đến nội dung được phân công; chuẩn bị các minh chứng, số liệu, trả lời phỏng vấn. Thông qua nội dung phát biểu, thầy Trần Hoàng Long gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã quan tâm đặc biệt và giới thiệu các chuyên gia hàng đầu về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo để Nhà trường nhanh chóng hoàn thành công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (chu kỳ 2).

TS. Trần Hoàng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

Trong 03 ngày làm việc, Ban tổ chức đã chia nhóm dưới dự hướng dẫn nhiệt tình từ PGS. TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc trung tâm; PGS. TS. Ngô Doãn Đãi  – Chuyên gia tư vấn và TS. Nguyễn Thị Tuyết – Chuyên gia tư vấn, các nhóm công tác phụ trách các tiêu chí kiểm định của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã có thể triển khai hiệu quả việc thực hiện báo cáo tự đánh giá Nhà trường trong thời gian tới.

Các thầy, cô đoàn chuyên gia hướng dẫn các nội dung cho các nhóm trong chương trình tập huấn

PGS. TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hướng dẫn nhóm 1 trong chương trình tập huấn

PGS. TS Ngô Doãn Đãi – Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hướng dẫn nhóm 2 trong chương trình tập huấn

TS. Nguyễn Thị Tuyết – Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hướng dẫn nhóm 2 trong chương trình tập huấn

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Tin tức liên quan