Khoa TCNH tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH của giảng viên năm học 2019-2020

Lượt xem: 4531

Triển khai Quyết định số 167/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở, chiều ngày 29/05/2020, Khoa Tài chính ngân hàng đã tổ chức thành công nghiệm thu các đề tài NCKH của giảng viên tại Phòng họp cơ sở Minh Khai, Hà Nội.

Tới dự có đầy đủ thành viên trong hội đồng nghiệm thu đề tài cùng toàn thể giảng viên khoa Tài chính ngân hàng. Mở đầu buổi nghiệm thu, ủy viên thư ký của hội đồng – ThS. Trương Thị Thủy – đại diện phòng Quản lý khoa học thay mặt cho hội đồng đọc Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp. Sau đó hội đồng bắt đầu làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch hội đồng là TS.Phùng Thị Lan Hương – Trưởng khoa TCNH và TS. Vũ Thị Thục Oanh – phó khoa TCNH.

Trong hội nghị nghiệm thu NCKH của giảng viên năm học 2019-2020, Khoa Tài chính Ngân hàng có 04 đề tài. Sau khi chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung, kết quả nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đánh giá, nhận xét, đóng góp ý kiến thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và học hỏi. Cuối cùng, trên cơ sở những ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội đồng, ý kiến của các đại biểu tham dự và phần trả lời của các chủ nhiệm đề tài, chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã tổng kết những kết quả chính mà báo cáo đã đạt được.

Danh sách các đề tài nghiên cứu:

1. Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị tài chính và minh bạch thông tin tới khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam” của TS. Phùng Thị Lan Hương – Trưởng khoa TCNH.

2. Đề tài” Đánh giá mức độ phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính.” của TS.Vũ Thị Thục Oanh – Phó khoa TCNH.

3. Đề tài “Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa NHTM và các công ty Fintech – Nghiên cứu điển hình tại NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank” của TS. Đặng Hương Giang

4. Đề tài “Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh bia tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế” của ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Sau khi kết thúc buổi nghiệm thu đề tài NCKH, các chủ nhiệm đề tài không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có tính thực tiễn rất cao, làm tài liệu bổ ích cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và là tài liệu học tập thiết thực cho sinh viên ngành Kinh tế nói chung và sinh viên ngành Tài chính ngân hàng nói riêng. Buổi nghiệm thu đề tài NCKH năm 2019-2020 thành công tốt đẹp.

Hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài:

Khoa TCNH

 

 

 

Tin tức liên quan