Học bổng, Học phí

Thông báo mức thu học phí năm học 2022 – 2023 và triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I, tiền BHYT năm học...

Thông báo mức thu học phí năm học 2022 – 2023 và triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I, tiền BHYT năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên đại...

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Danh sách sinh viên khóa 15 được xét cấp học bổng HTHT học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Danh sách sinh viên khóa 15 được xét cấp học bổng HTHT học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc nhắc kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ...

Thông báo về việc nhắc kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng KKHT học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích tài năng và học bổng hỗ trợ học tập cho thí sinh trúng tuyển và nhập...

Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích tài năng và học bổng hỗ trợ học tập cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2022

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại...

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Danh sách 662 sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 tuyển sinh năm 2021 được cấp học bổng HTHT kỳ 1 năm học 2021 –...

Danh sách 662 sinh viên đại học hệ chính quy khóa 15 tuyển sinh năm 2021 được cấp học bổng HTHT kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng HTHT học kỳ I năm học 2021 – 2022

Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng HTHT học kỳ I năm học 2021 – 2022

Uneti tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng sinh viên có kết quả cao trong học tập, nhận học bổng Toyota năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 4122 ngày 18/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình học bổng Toyota năm học 2021-2022 và biên bản họp của Hội đồng trường thông qua về việc xét đề nghị sinh viên nhận học bổng Toyota năm 2021 đã được thông qua. Chiều […]