Học bổng, Học phí

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp Sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học...

THÔNG BÁO

V/v nhắc nhở, phê bình các trường hợp Sinh viên chưa chấp hành và thực hiện

kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu công nợ học phí trên trang sinh viên và hoàn thành nhiệm vụ nộp học phí học...

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu công nợ học phí trên trang sinh viên và hoàn thành nhiệm vụ nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023

Danh sách sinh viên nhận học bổng kỳ I năm 2022-2023

danh sách sinh viên nhận học bổng kỳ I năm 2022-2023

Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích tài năng và học bổng hỗ trợ học tập cho thí sinh trúng tuyển và nhập...

Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích tài năng và học bổng hỗ trợ học tập cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2023

Thông báo sinh viên đủ điều kiện xét học bổng KKHT kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo sinh viên đủ điều kiện xét học bổng KKHT kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ II năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên đại...

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ II năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo về việc triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023

Danh sách Sinh viên khóa 15 và khóa 16 được cấp học bổng HTHT tương ứng giảm 10% học phí học kì 1 năm học 2022 –...

Danh sách Sinh viên khóa 15 và khóa 16 được cấp học bổng HTHT tương ứng giảm 10% học phí học kì 1 năm học 2022 – 2023

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy được xét cấp học bổng htht học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

danh sách sinh viên đại học hệ chính quy được xét cấp học bổng htht học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học...

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo mức thu học phí và triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I, tiền BHYT năm học 2022 – 2023

Thông báo mức thu học phí năm học 2022 – 2023 và triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I, tiền BHYT năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên đại...

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Danh sách sinh viên khóa 15 được xét cấp học bổng HTHT học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Danh sách sinh viên khóa 15 được xét cấp học bổng HTHT học kỳ 2 năm học 2021 – 2022