Học bổng, Học phí

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét giới thiệu Sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana lần thứ 16 của Bộ Giáo dục...

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét giới thiệu Sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana lần thứ 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ II năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên đại...

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ II năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo về việc triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023

Danh sách Sinh viên khóa 15 và khóa 16 được cấp học bổng HTHT tương ứng giảm 10% học phí học kì 1 năm học 2022 –...

Danh sách Sinh viên khóa 15 và khóa 16 được cấp học bổng HTHT tương ứng giảm 10% học phí học kì 1 năm học 2022 – 2023

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy được xét cấp học bổng htht học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

danh sách sinh viên đại học hệ chính quy được xét cấp học bổng htht học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học...

Thông báo về việc nhắc nhở, phê bình các trường hợp sinh viên chưa chấp hành và thực hiện kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo lần 2 kiểm tra thông tin đủ điều kiện xét học bổng KKHT kỳ II năm học 2021-2022

THông báo lần 2 kiểm tra thông tin đủ điều kiện xét học bổng KKHT kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo mức thu học phí và triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I, tiền BHYT năm học 2022 – 2023

Thông báo mức thu học phí năm học 2022 – 2023 và triển khai kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ I, tiền BHYT năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên đại...

Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng HTHT học kỳ I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Danh sách sinh viên khóa 15 được xét cấp học bổng HTHT học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Danh sách sinh viên khóa 15 được xét cấp học bổng HTHT học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc nhắc kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ...

Thông báo về việc nhắc kế hoạch thu/nộp học phí học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 12