Học bổng, Học phí

Quyết định về việc xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Quyết định về việc xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo Phương án xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo Phương án xử lý đối với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I 2020-2021

Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I 2020-2021

Thông báo về việc cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng tuyển...

Thông báo về việc cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2021

Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ Đại học khóa 11,12,13, 14 và hệ Cao đẳng...

Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ Đại hoc khóa 11,12,13, 14 và hệ Cao đẳng khóa 27

Thông báo về việc xét cấp học bổng hỗ trợ học tập đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học kỳ II năm học...

Đơn đề nghị xét cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021

Lễ tuyên dương khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong hội thi Olympic tin học cấp trường lần thứ X và sinh viên...

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học lần thứ X năm học 2020-2021 do khoa Công nghệ thông tin tổ chức từ ngày 10/10/2020 đến ngày 20/11/2020 và biên bản họp của HĐT về việc xét đề nghị sinh viên nhận học bổng Toyota năm 2020 đã được thông qua. Chiều […]

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học bổng học...

Danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ I, Năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được cấp học bổng hỗ trợ học tập học kỳ I, Năm học 2020 – 2021

Thông báo phương án xử lý sinh viên chưa nộp học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo phương án xử lý sinh viên chưa nộp học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc thu lệ phí khám sức khỏe đầu khóa, làm thẻ sinh viên và phí BHYT, BHTT năm học 2020 – 2021 đối...

Thông báo về việc thu lệ phí khám sức khỏe đầu khóa, làm thẻ sinh viên và phí BHYT, BHTT năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14

Dự kiến danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học...

Dự kiến danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 có kết quả cao trong kỳ thi THPT năm 2020 được xét cấp học bổng kỳ 1 năm 2020-2021

Thông báo về việc thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ Đại hoc khóa 11,12,13 và hệ Cao đẳng khóa...

Thông báo về việc thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ Đại hoc khóa 11,12,13 và hệ Cao đẳng khóa 27

  • 1
  • 2