Thông báo, Tin tức

Thông báo CĐR tiếng Anh – Khóa 14 Và Kế Hoạch Ôn tập đợt 2

Thông báo CĐR tiếng Anh – Khóa 14 Và Kế Hoạch Ôn tập đợt 2

Thông báo về việc nhắc nhở các sinh viên khóa 17 chưa nộp bằng, học bạ

Thông báo về việc nhắc nhở các sinh viên khóa 17 chưa nộp bằng, học bạ

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và...

Thông báo về việc lựa chọn Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 để biểu dương, khen thưởng trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm học 2023 – 2024

Danh sách sinh viên đạt học bổng kỳ I năm học 2023-2024

danh sách sinh viên đạt học bổng kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH Chi đoàn và sinh viên các lớp tham gia, dự họp giao ban, triển khai công...

Thông báo về việc mời đại diện Ban cán sự, BCH Chi đoàn và sinh viên các lớp tham gia, dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 05 năm 2024

Thông báo trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp năm 2023 trở về trước, sinh viên đã thôi học

Thông báo trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp năm 2023 trở về trước, sinh viên đã thôi học

Thông báo xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với các lớp đại học chính quy

Thông báo xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với các lớp đại học chính quy

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên kỳ I năm học 2023-2024

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên xem và tải về tại đây

Thông báo kiện toàn Ban Cán sự lớp, BCH Chi đoàn, BCH Chi hội năm học 2023 – 2024

Thông báo kiện toàn Ban Cán sự lớp, BCH Chi đoàn, BCH Chi hội năm học 2023 – 2024

Thông báo về việc thu hoạch nội dung học tập Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên đầu năm học 2023 – 2024;

Thông báo về việc thu hoạch nội dung học tập Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên đầu năm học 2023 – 2024;

Thông báo về việc báo cáo điểm danh và thực hiện khảo sát đầu khóa năm học 2023 – 2024;

Thông báo về việc báo cáo điểm danh và thực hiện khảo sát đầu khóa năm học 2023 – 2024;

Thông báo kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên đầu năm học, đầu khóa học, năm học 2023 –...

Thông báo kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên đầu năm học, đầu khóa học, năm học 2023 – 2024

Thông báo nhắc các kế hoạch đối với sinh viên trước khi nghỉ hè năm 2023

Thông báo nhắc các kế hoạch đối với sinh viên trước khi nghỉ hè năm 2023

BGDĐT: Hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến ATGT Việt Nam Năm 2023”

BGDĐT: Hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến ATGT Việt Nam Năm 2023”