Hội thảo khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhuộm vải”

Lượt xem: 4744

Ngày 19/06/2020 Khoa Dệt may và thời trang Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhuộm vải”.

Các tham luận tại hội thảo ngoài đề cập tới những vấn đề chất lượng  nhuộm vải. Ngoài ra, Doanh nghiệp còn trao đổi thêm về một số biện pháp xử lý hoàn tất tạo cho vải có tính năng mới như tạo ra vải kháng khuẩn phục vụ sản xuất khẩu trang, quần áo bảo hộ trong y tế,… Điều này  không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong đại dịch covid đang diễn biến phức tạp mà còn có ý nghĩa lâu dài trong tương lai.

Qua đây, tập thể giảng viên Khoa Dệt may và thời trang đã thảo luận và đề xuất một số giải pháp trên các lĩnh vực có liên quan đến chất lượng chất lượng nhuộm vải với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các học phần chuyên ngành sợi, dệt. Thông qua hội thảo, Khoa Dệt may và thời trang hy vọng đây là các nội dung hữu ích để khoa phối hợp với Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội thảo:

 

 

 

 

Tin tức liên quan