Công tác Đảng

Đảng bộ Nhà trường triệu tập cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy...

Căn cứ Công văn số 735-CV/ĐUK ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Sáng ngày 09/7/2024 Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã triệu tập cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực […]

Thông báo triệu tập Đảng viên dự Hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung...

THÔNG BÁO
Triệu tập Đảng viên dự Hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị,
tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024

Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2024 cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Uneti.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Sáng ngày 22/6/2024, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 […]

Thông báo về việc triệu tập cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung...

Thông báo về việc triệu tập cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Đảng bộ Nhà trường triệu tập cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị,...

Căn cứ Công văn số 686-CV/ĐUK ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Sáng ngày 24/04/2024 Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã triệu tập cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực […]

Chi bộ khoa Quản trị & Marketing tổ chức “Lễ kết nạp đảng viên mới”

 Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI về “Thi hành Điều lệ Đảng”. Căn cứ Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc tổ chức lễ kết nạp cho Đảng viên mới. Thực hiện […]

Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Thực hiện quyết định số: 2657, 2663, 2664, 2665, 2666 – QĐ/ĐUK ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Hôm nay, ngày 29 tháng 01 năm 2024 […]

Đảng bộ Trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 09/01/2024 thông qua cầu truyền hình trực tuyến tại 02 cơ sở Nam Định và Hà Nội, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã triệu tập toàn thể Đảng viên tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. […]

Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Thực hiện quyết định số: 2595, 2596, 2597 – QĐ/ĐUK ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại trường […]

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2023

Sáng ngày 27/12/2023 thông qua cầu truyền hình trực tuyến tại hội trường HA8 cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hà Nội và cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Đảng bộ trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý […]

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại...

Căn cứ Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK ngày 15/11/2023 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Sáng ngày 18/12/2023 Đảng ủy Trường […]

Chi bộ Khoa Ngoại Ngữ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Thực hiện quyết định số: 2597,2598 – QĐ/ĐUK ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2024 tại trường Đại học […]

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2023 cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Uneti.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Chiều ngày 13/12/2023, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 […]

Đảng bộ trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai...

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 29/11/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày […]

Thông báo triệu tập Cán bộ, Đảng viên học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội...

Thông báo triệu tập Cán bộ, Đảng viên học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII