Công tác Đảng

Đại hội Hội Khuyến học Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng 26/07/2022 tại Hội trường lớn tầng 2 Nhà N.H1 cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định. Hội Khuyến học Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội được tổ chức với […]

Đảng bộ trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị...

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII; Được sự đồng ý của Đảng […]

Chi bộ khoa Kế toán tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển Đảng viên năm 2022 của Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Trong thời gian qua, Chi bộ khoa Kế toán đã thường xuyên quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng và phát triển Đảng viên mới trong chi bộ. Sáng ngày 04 […]

Đại hội chi bộ Khoa Dệt May và Thời Trang nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sáng ngày 18/06/2022 tại Hội trường HA8 cơ sở Lĩnh Nam-Hoàng Mai-Hà Nội, chi bộ khoa DMTT đã tổ chức […]

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sáng ngày 28/06/2022 tại Hội trường tầng 3 nhà N.C1 cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định […]

Chi bộ phòng Tuyển sinh và Truyền thông tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Căn cứ theo kế hoạch đăng ký tổ chức Đại hội  các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã […]

Đại hội Chi bộ phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ theo kế hoạch đăng ký tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường thông qua. Chiều ngày 28/06/2022 tại Hội trường H.A8 cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi bộ phòng Đào tạo tổ chức Đại hội chi […]

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ theo kế hoạch đăng ký tổ chức Đại hội  các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường thông qua. Sáng ngày 28/06/2022 tại Hội trường H.A8 cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Đại […]

Chi bộ phòng Tài chính Kế toán đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Căn cứ theo kế hoạch đăng ký tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được […]

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện quyết định số 1378–QĐ/ĐUK, quyết định số 1379-QĐ/ĐUK, quyết định số1380- QĐ/ĐUK, ngày 17 tháng 06 năm 2022 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nam Định, được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 27 […]

Đại hội chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sáng ngày 24/06/2022 tại Hội trường H.A8 Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp cơ sở Lĩnh […]

Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ theo kế hoạch đăng ký tổ chức Đại hội  các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường thông qua. Sáng ngày 23/06/2022 tại Hội trường H.A8 cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất tổ chức Đại […]

Chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ theo kế hoạch đăng ký tổ chức Đại hội  các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường thông qua. Sáng ngày 23/06/2022 tại Hội trường H.A8 cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ tổ chức […]

Đại hội chi bộ Khoa Thương mại nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 28/3/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về “đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ […]

Đại hội chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sáng ngày 21/06/2022 tại Hội trường H.A8 cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi bộ Trung tâm Hợp […]