Đảng bộ Nhà trường triệu tập cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024

Lượt xem: 324

Căn cứ Công văn số 686-CV/ĐUK ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Sáng ngày 24/04/2024 Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã triệu tập cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024.

Tham dự tại điểm cầu trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về phía Đảng bộ Nhà trường có:

1. NGƯT.TS Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường;

2. TS. Trần Hoàng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường;

3. PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường;

4. PGS.TS Nguyễn Hữu Quang – Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường;

5. TS. Nguyễn Ngọc Khương – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Nhà văn hóa 3-2 tỉnh Nam Định. Tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú đã truyền đạt những nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Theo đó đã cung cấp nhiều nội dung mới liên quan đến tình hình thế giới, trong nước, gắn với hoạt động của tỉnh Nam Định; khẳng định những nỗ lực, thành tựu to lớn của Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta, nhất là từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay; đồng thời đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Nam Định với quyết tâm thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Ghi nhận một số hình ảnh tại điểm cầu trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp sáng ngày 24/04/2024

Các đồng chí đảng viên tham dự hội nghị tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định

Các đồng chí đảng viên tham dự hội nghị tại cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hà Nội

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Tin tức liên quan