Tuyển dụng

Thông báo tuyển hợp đồng lao động đợt 2 năm 2024

TB 434 Thông báo tuyển hợp đồng lao động đợt 2 năm 2024

Quyết định về việc công nhận kết quả Tuyển dụng xét tuyển VC đợt 1 năm 2024

QĐ số 310 về việc công nhận kết quả Tuyển dụng xét tuyển VC đợt 1 năm 2024

Thông báo Kết quả Vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức Đợt 1 năm 2024

Thông báo Kết quả Vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức Đợt 1 năm 2024

Thông báo về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng sinh viên làm việc tại Tập đoàn Quanta

Thông báo về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng sinh viên làm việc tại Tập đoàn Quanta

QMH GIỚI THIỆU TUYỂN DỤNG

QMH GIỚI THIỆU TUYỂN DỤNG

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024

Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển HĐLĐ (quý IV năm 2023)

Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển HĐLĐ (quý IV năm 2023)

Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển hợp đồng lao động năm 2023

thông báo
về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo về Kết quả Vòng 2 Kỳ tuyển dụng xét tuyển VC Đợt 2 năm 2023

TB số 685 về Kết quả Vòng 2 Kỳ tuyển dụng xét tuyển VC Đợt 2 năm 2023

Thông báo về Kết quả vòng 1 Xét tuyển VC và Triệu tập ứng viên đủ ĐK dự tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng đợt 2 năm...

TB số 529 về Kết quả vòng 1 Xét tuyển VC và Triệu tập ứng viên đủ ĐK dự tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng đợt 2 năm 2023

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

V/v tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Quyết định về việc công nhận kết quả Tuyển dụng xét tuyển VC đợt 1 năm 2023

QĐ số 307 về công nhận kết quả Tuyển dụng xét tuyển VC đợt 1 năm 2023

Thông báo về Kết quả Vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức Đợt 1 năm 2023

Thông báo về Kết quả Vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức Đợt 1 năm 2023