Tuyển dụng

Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển hợp đồng lao động năm 2023

thông báo
về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo về Kết quả Vòng 2 Kỳ tuyển dụng xét tuyển VC Đợt 2 năm 2023

TB số 685 về Kết quả Vòng 2 Kỳ tuyển dụng xét tuyển VC Đợt 2 năm 2023

Thông báo về Kết quả vòng 1 Xét tuyển VC và Triệu tập ứng viên đủ ĐK dự tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng đợt 2 năm...

TB số 529 về Kết quả vòng 1 Xét tuyển VC và Triệu tập ứng viên đủ ĐK dự tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng đợt 2 năm 2023

Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

V/v tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Quyết định về việc công nhận kết quả Tuyển dụng xét tuyển VC đợt 1 năm 2023

QĐ số 307 về công nhận kết quả Tuyển dụng xét tuyển VC đợt 1 năm 2023

Thông báo về Kết quả Vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức Đợt 1 năm 2023

Thông báo về Kết quả Vòng 2 kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức Đợt 1 năm 2023

Kế hoạch về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023 ( theo thông báo số 103/TB-ĐHKTKTCN ngày 25/2/2023)

Kế hoạch về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023 ( theo thông báo số 103/TB-ĐHKTKTCN ngày 25/2/2023)

Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo tuyển dụng HĐLĐ năm 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo số 103 vv tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo Nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển hợp đồng lao động năm 2022

Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển hợp đồng lao động năm 2022

Kế hoạch về việc tổ chức xét tiếp nhận vào làm viên chức

Kế hoạch về việc tổ chức xét tiếp nhận vào làm viên chức

  • 1
  • 2