Tuyển dụng

Thông báo về Danh sách ứng viên đủ điều kiện và triệu tập ứng viên dự tuyển xét tiếp nhận viên chức giảng dạy...

Thông báo về Danh sách ứng viên đủ điều kiện và triệu tập ứng viên dự tuyển xét tiếp nhận viên chức giảng dạy năm 2022

Tuyển dụng viên chức giảng dạy năm 2022

Tuyển dụng viên chức giảng dạy năm 2022

Quyết định công nhận ứng viên trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2021-2022

Quyết định công nhận ứng viên trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2021-2022

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm học 2021 – 2022

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm học 2021 – 2022

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch các ứng viên giảng dạy GDQP AN

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch các ứng viên giảng dạy GDQP AN

Thông báo gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ tuyển dụng đợi 1 năm 2021-2022

Thông báo gia hạn thời gian thu nhận hồ sơ tuyển dụng đợi 1 năm 2021-2022