Quy định, Quy chế

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo...

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Mẫu bài làm và câu hỏi bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học 2020 – 2021!

Mẫu bài làm và câu hỏi bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học 2020 – 2021!

Công văn số 3816/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền,...

Công văn số 3816/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghị định 110/2020/NĐ-CP Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ...

Nghị định 110/2020/NĐ-CP Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Kế hoạch về việc tổ chức ngày hội việc làm UNETI năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên Nhà trường.
Căn cứ đề nghị của Phòng Công tác sinh viên về việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020.

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tham dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam – Đài Loan lần...

Trong khuôn khổ hợp tác về Giáo dục và Đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Đài Loan, hai Bộ của hai đất nước phối hợp với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội tổ chức diễn đàn Giáo dục Việt Nam – […]

Các Quy chế – Quy định về công tác HSSV

1. QĐ số 741 (20.10.2018). Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường. 2. QĐ số 745 (20.10.2018). Quy chế Công tác sinh viên 3. QĐ số 746 (20.10.2018). Quy định công tác Cố vấn học tập 4. QĐ số 747 (20.10.2018). Quy chế đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên […]

Biểu mẫu dùng cho HSSV tham khảo

1. Bảng tổng hợp điểm rèn luyện cả năm, toàn khóa (xem chi tiết) 2. Bảng tổng hợp điểm rèn luyện (xem chi tiết) 3. Báo cáo tháng và mẫu đề nghị xóa tên (xem chi tiết) 4. Biên bản họp lớp đánh giá điểm rèn luyện (xem chi tiết) 5. Biên bản sinh hoạt […]