Các Quy chế – Quy định về công tác HSSV

Lượt xem: 1784

1. QĐ số 741 (20.10.2018). Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường.

2. QĐ số 745 (20.10.2018). Quy chế Công tác sinh viên

3. QĐ số 746 (20.10.2018). Quy định công tác Cố vấn học tập

4. QĐ số 747 (20.10.2018). Quy chế đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên

5. QĐ số 748 (20.10.2018). Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên

6. QĐ số 749 (20.10.2018). Quy định về quản lý hồ sơ sinh viên và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ SV

7. QĐ số 750 (20.10.2018). Quy chế ngoại trú của sinh viên

8. QĐ số 751 (20.10.2018). Quy định về quản lý các Câu lạc bộ thuộc Trường

9. QĐ số 754 (20.10.2018). Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với SV

10. Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 về Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

11. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GDQD và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

12. QĐ số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày ngày 15 tháng 8  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

13. Thông tư số 31/2013/TT-BGDDT sửa đổi QĐ số 44 về Học bổng KKHT

14. QĐ số 157/2007QĐ-TTg về việc tín dụng SV

15. Thủ tục vay vốn đi học đối với sinh viên

Tin tức liên quan