Thông báo, Kế hoạch

Thông báo về kế hoạch học tập từ ngày 09/03 đến ngày 15/03/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 09/03 đến
ngày 15/03/2020 cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch học tập từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 02/03 đến ngày 08/03/2020 cụ thể như sau:

Thông báo về kế hoạch học tập từ ngày 24/02/2020 tiếp theo thông báo ngày 14/02/2020

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập từ ngày 24/02/2020 cụ thể như sau:

Thông báo số 4 về việc hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp và căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đã công bố;

Thông báo số 3 về kế hoạch tập huấn sử dụng hệ thống học tập trực tuyến cho cán bộ, giảng viên Nhà trường

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tiếp theo về kế hoạch tập huấn sử dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) tiếp theo Thông báo số 02 ngày 14/02/2020.

Thông báo số 2 về việc hướng dẫn giảng viên tổ chức các lớp học phần trên LMS

Thông báo số 2 về việc hướng dẫn giảng viên tổ chức các lớp học phần trên LMS

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 trong tuần từ 17/02 – 23/02

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020 trong tuần từ 17/02 – 23/02/2020 theo hình thức giảng dạy, học tập trực tuyến (sinh viên tự học tại nhà), cụ thể như sau

Thông báo số 1 về việc triển khai hệ thống quản lý học tập trực tuyến

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
tiếp tục diễn biến phức tạp và căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đã công bố;

Thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán năm Canh Tý 2020

Căn cứ thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao Động -Thương Binh và Xã Hội về việc nghỉ Tết âm lịch 2020, cán bộ, công chức, viên chức.

Thông Báo về việc:”Bổ sung kế hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2019-2020”

Căn cứ thông báo 220/TB-ĐHKTKTCN (có gửi kèm theo) ngày 03/06/2019 “Vv Kế hoạch nghỉ hè – Kế hoạch đào tạo học kỳ phụ năm học 2018-2019 và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020”