Công tác đào tạo

Thông báo về việc kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản email của sinh viên trong toàn trường theo miền @uneti.edu.vn và...

Thông báo số 331/TB-ĐHKTKTCN, ngày 09/6/2021 v/v kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản email của sinh viên trong toàn trường theo miền @uneti.edu.vn và miền @sv.uneti.edu.vn

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 17/5 đến hết ngày 13/06/2021

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 17/5 đến hết ngày 13/06/2021

Kế hoạch di chuyển sinh viên cơ sở HN học tập tại NĐ giai đoạn 2021 – 2022

Kế hoạch di chuyển sinh viên cơ sở HN học tập tại NĐ giai đoạn 2021 – 2022

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè – Kế hoạch đào tạo học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm...

Thông báo Kế hoạch nghỉ hè – Kế hoạch đào tạo học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 và kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2021

Thông báo về kế hoạch học tập, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2021

Thông báo kế hoạch nghỉ các ngày Lễ Giỗ tổ, 30/4, 1/5

Thông báo kế hoạch nghỉ các ngày Lễ Giỗ tổ, 30/4, 1/5 và kế hoạch xét tiến độ HK I năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học khóa 11, Cao đẳng khóa 27

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học khóa 11, Cao đẳng khóa 27

Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2020 – 2021

Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2020 – 2021

Quyết định về việc triển khai học tập học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên ĐHCQ khoá 13 tại các...

Quyết định về việc triển khai học tập học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên ĐHCQ khoá 13 tại các địa điểm học tập Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập của sinh viên cơ sở Hà Nội tại cơ sở Nam Định trong học kỳ II năm...

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập của sinh viên cơ sở Hà Nội tại cơ sở Nam Định trong học kỳ II năm học 2020 – 2021 từ ngày 22/3/2021

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 từ 16/3/2021 kế hoạch thi đánh giá...

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 từ 16/3/2021 kế hoạch thi đánh giá trình độ đầu vào tiếng Anh cho sinh viên đại học khóa 14 chưa dự thi và kế hoạch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên các khóa

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 trong thời gian từ 08/3 – 15/3, kế...

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 trong thời gian từ 08/3 – 15/3, kế hoạch thi đánh giá trình độ đầu vào tiếng Anh cho sinh viên đại học khóa 14 chưa dự thi và kế hoạch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên các khóa

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập HK II năm học 2020 – 2021 tuần từ 22/02 – 07/3/2021

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập HK II năm học 2020 – 2021 tuần từ 22/02 – 07/3/2021