Các thủ tục của Phòng Tài chính kế toán:

Lượt xem: 4162

1. Xin cập nhật thêm mới, thay đổi tài khoản ngân hàng

B1: Sinh viên làm phiếu tiếp nhận yêu cầu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail nộp tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đến mail của Phòng Tài chính kế toán: phongtckt@uneti.edu.vn

B2: Sinh viên kiểm tra kết quả trên trang học tập cá nhân sau 5 ngày

Download biểu mẫu (MC-TC-01) tại đây

2. Đối chiếu công nợ

B1: Sinh viên làm phiếu tiếp nhận yêu cầu kèm biên lai nộp học phí (hoặc ảnh chụp chuyển khoản qua internet banking) tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đến mail của Phòng Tài chính kế toán: phongtckt@uneti.edu.vn

B2: Sinh viên kiểm tra kết quả trên trang học tập cá nhân sau 5 ngày

Download biểu mẫu (MC-TC-02) tại đây

3. Tiếp nhận thắc mắc chi trả học bổng, kinh phí hỗ trợ học tập…

B1: Sinh viên làm phiếu tiếp nhận yêu cầu, cung cấp số điện thoại, địa chỉ gmail nộp tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đến mail của Phòng Tài chính kế toán: phongtckt@uneti.edu.vn

B2: Sinh viên Nhận kết quả trả lời trực tiếp, qua điện thoại, email cá nhân.

Download biểu mẫu (MC-TC-03) tại đây

Tin tức liên quan