Phòng Đào tạo

Lượt xem: 18120

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Sự hình thành và phát triển của Phòng Đào tạo gắn liền với thành tích hơn 60 năm xây dựng và phát triển Nhà trường. Tất cả cán bộ, nhân viên của phòng luôn luôn thể hiện đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm cao, giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, luôn thể hiện sự đúng mực, hoà nhã, tận tâm, nghiêm túc trong công việc, góp phần vào việc đào tạo trên 100.000 HSSV có chất lượng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

2. Những thành tích đã đạt được:

Với những đóng góp đó, Phòng Đào tạo đã nhận được các phần thưởng cao quý của cả tập thể và cá nhân: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Tỉnh Nam Định, Chủ tịch BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hiệu trưởng Nhà trường. Và đặc biệt các thế hệ cán bộ đã và đang công tác tại phòng cũng đóng góp nhiều vào bảng thành tích: 3 Thầy Cô đạt danh hiệu Nhà Giáo Ưu tú, 15 Thầy Cô được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”, 21 Thầy Cô được thưởng Huy chương “Vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam”, 3 Thầy Cô đã đạt danh hiệu Giáo viên giỏi toàn quốc.

3. Cơ cấu tổ chức:

– Lãnh đạo đơn vị:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Th.S Nguyễn Trường Giang

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

ntgiang@uneti.edu.vn

2 Th.S Nguyễn Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

nvhoa@uneti.edu.vn

Th.S Hoàng Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

hatuan@uneti.edu.vn

– Cán bộ, giảng viên tại đơn vị: Phòng Đào tạo có 33 cán bộ, trong đó tại cơ sở Nam Định có 07 cán bộ và cơ sở Hà Nội là 26 cán bộ.

– Chi bộ Đảng, đoàn thể:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Th.S Nguyễn Trường Giang

Bí thư chi bộ

 

2

Th.S Nguyễn Văn Hòa

Phó Bí thư chi bộ

 

3

Phí Thị Kiều Liên

Chi uỷ viên, Tổ trưởng Tổ công đoàn phòng Đào tạo cơ sở Hà Nội

 

4

Vũ Thu Uyên

Tổ phó Tổ công đoàn phòng Đào tạo cơ sở Hà Nội

 

5

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Tổ trưởng Tổ công đoàn phòng Đào tạo cơ sở Nam Định.

 

Chi bộ phòng Đào tạo có 16 đồng chí đảng viên

 

4. Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định các chiến lược về phát triển đào tạo, phát triển ngành nghề, phát triển đội ngũ giảng viên; là đầu mối phối hợp các đơn vị tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng hệ thống văn bản quy định về tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm: kế hoạch, chương trình, giáo vụ, học liệu, giảng dạy, học tập, quản trị mạng và phần mềm về lĩnh vực đào tạo, cơ sở vật chất trên giảng đường, khối lượng công tác giảng viên, giáo viên, đảm bảo chất lượng đào tạo…

– Nhiệm vụ

a)   Tư vấn giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc dự báo và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo của nhà trường;

b)    Trình Hiệu trưởng ban hành các nội quy, quy định, chế độ, chính sách, quyết định, thông báo, báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học phục vụ cho công tác đào tạo theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cơ quan quản lý;

c) Giúp việc Hiệu trưởng chuẩn bị nội dung, tài liệu, trang thiết bị tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo, họp giao ban nhà trường; thực hiện nhiệm vụ quản lý giảng đường, phòng học, xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm, quản lý, sửa chữa trang thiết bị dạy học;

d) Cải cách công tác phục vụ theo chức năng của phòng đào tạo; là đơn vị đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ các thông tin, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho cán bộ, giảng viên và người học các nội dung liên quan đến công tác đào tạo đảm bảo sự thân thiện, thuận tiện và hiệu quả;

đ) Nghiên cứu nhu cầu xã hội, năng lực của nhà trường để xây dựng lộ trình phát triển về đào tạo, thực hiện thủ tục mở ngành của các loại hình đào tạo;

e) Phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, quy định chuẩn đầu ra đối với từng ngành, từng chuyên ngành, từng cấp trình độ đào tạo;

g) Giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng học kỳ, từng năm học và toàn khoá học; đầu mối tổng hợp công tác phân công khối lượng giảng dạy cho giảng viên, giáo viên, công tác quản lý giáo vụ; giúp việc Hiệu trưởng tổ chức các buổi họp xét tiếp tục tiến độ, xét điều kiện dự thi và tư cách tốt nghiệp; giúp việc Hiệu trưởng quản lý và điều hành quá trình giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập, thí nghiệm, kế hoạch điều động người học theo kế hoạch học tập, thực tập, kế hoạch thi hết học phần, môn học, thi học kỳ, kế hoạch tốt nghiệp khóa học …;

h) Quản lý hệ thống sổ sách liên quan đến công tác đào tạo; quản lý việc cấp phát các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp và kết quả học tập, tốt nghiệp của người học;

i) Là đơn vị đầu mối quản lý chất lượng đào tạo; phối hợp các phòng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch, tiến độ giảng dạy học tập;

k) Phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức các hoạt động hội giảng, hội học, đăng ký và tham gia hội thi tay nghề các cấp, hướng dẫn người học tham gia thi Robocon và các hoạt động nghiên cứu khoa học; là đầu mối trong công tác quản lý và khai thác hệ thống phần mềm đào tạo và thực hiện quản trị mạng, quản lý hệ thống truyền và thiết bị mạng nội bộ trường;

l) Quản lý khối lượng công tác của giảng viên, giáo viên; tổng hợp tài liệu phục vụ công tác thanh toán khối lượng giảng dạy; phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ giảng dạy và học tập …;

m) Phối hợp các đơn vị khác tham gia công tác tuyển sinh; phối hợp phân công cố vấn học tập; xác định hệ số học phần, môn học để cung cấp dữ liệu phục vụ việc tính mức thu học phí học kỳ, năm học đối với các đối tượng người học;

n) Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với sinh viên;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

5. Quy mô và năng lực hoạt động:

Hiện nay, quy mô đào tạo toàn trường là khoảng 15.000 SV tại cả 2 khu vực Nam Định, Hà Nội với 3 giảng đường trên 100 phòng học trang bị thiết bị hỗ trợ giảng dạy chuyên dụng hiện đại. Hệ thống nhà xưởng thực hành phòng thí nghiệm đặt tại 353 Trần Hưng Đạo và Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, với bậc đào tạo: bậc Đại học (gồm trình độ Thạc sỹ và Đại học); bậc Cao Đẳng, mỗi bậc đào tạo trên 10 ngành. Trong đó khoảng 14.000 sinh viên đại học được đào tạo theo học chế tín chỉ. Nhìn chung, trong các thời kỳ phát triển của Nhà trường, phòng đào tạo đã thể hiện vai trò đầu mối, chủ động trong việc tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo trong toàn trường đảm bảo chất lượng, nền nếp, hiệu quả, mọi công việc được thông suốt, kịp thời, theo đúng các quy chế, quy định của Nhà nước và Nhà trường.

6. Định hướng phát triển:

Trong thời gian tới, trước yêu cầu phát triển và hội nhập của Nhà trường , phòng Đào tạo tiếp tục ứng dụng: Xây dựng công nghệ dạy – học tiên tiến trong một môi trường văn hóa chất lượng, tiếp tục mở rộng quy mô, trình độ, ngành nghề, loại hình đào tạo, phấn đấu phát triển chương trình đào tạo ở bậc đào tạo sau đại học các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu thị trường. Với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ phòng, đẩy mạnh hiệu quả khai thác việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và các phương thức quản lý tiên tiến trong công tác điều hành, quản lý. Phòng đào tạo sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, năng động, nhiệt tình, đoàn kết hoàn toàn có thể đảm nhận tốt được nhiệm vụ được giao.

7. Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở Hà Nội: Tầng 3 HA11, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – Ngõ 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Cơ sở Nam Định: Khu nhà Văn phòng – Số 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định  

– Website: daotao.uneti.edu.vn  

– Email: phongdaotao@uneti.edu.vn

– Điện thoại: 022.83848308 (Cơ sở NĐ) – 024. 36339858 (Cơ sở HN)

 

 

 

 

Tin tức liên quan