Phòng Khoa học – Công nghệ

Lượt xem: 4760

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Phòng Khoa học – Công nghệ được thành lập năm 1996 khi Trường được nâng cấp từ Trung cấp lên Cao đẳng. Trải qua 23 năm hoạt động, phòng đã đưa công tác nghiên cứu khoa học của trường từng bước vững chắc, bước đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của một trường đại học. Hoàn thành nhiều đề tài, nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp sở, Tổng cục Dạy nghề, cấp cơ sở phục vụ cho công tác đào tạo và phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Ngành và địa phương. Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là thành viên câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật Việt Nam.

2. Những thành tích đã đạt được:

 Nhiều năm là tập thể lao động xuất sắc;

 Tập thể và nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương;

 – Nhiều cá nhân trong Phòng đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ;

 Đặc biệt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đã và đang công tác cũng dạt được các thành tích đáng kể như: 01 đồng chí đạt danh hiệu Nhà Giáo Ưu tú, 01 đồng chí được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; 03 cá nhân được Bộ Công thương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen.

3. Cơ cấu tổ chức:

– Lãnh đạo đơn vị:   TS. Nguyễn Hữu Quang – Phụ trách phòng

Email: Nhquang@uneti.edu.vnĐiện thoại: 0932271107

– Cán bộ tại đơn vị:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Th.S Trương Thị Thủy

Chuyên viên

ttthuy@uneti.edu.vn

0913301931

2

Th.S Nguyễn Thị Thu Hường

Chuyên viên

thuhuong@uneti.edu.vn

0983546754

3

Th.S Đoàn Thị Diệp Uyển

Chuyên viên

dtduyen@uneti.edu.vn

0932232356

4

Th.S Trần Thị Hà

Chuyên viên

ttha@uneti.edu.vn

0912933149

5

Th.S Phạm Anh Tuấn

Chuyên viên

patuan@uneti.edu.vn

0888726299

– Chi bộ Đảng: Chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ

Bí thư: TS. Phạm Thị Thu Hoài

Đảng viên: Trương Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Hường và Đoàn Thị Diệp Uyển

Chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ nhiệm kỳ 2017-2020

4. Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng:

Phòng Khoa học – Công nghệ là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm: quản lý quy trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến của cán bộ, giảng viên; quản lý các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, áp dụng sáng kiến và thực hiện quy định về sở hữu trí tuệ trong nhà trường.

Tập thể Phòng Khoa học – Công nghệ

– Nhiệm vụ:

Giúp việc Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường; là đơn vị đầu mối để phối hợp thực hiện công tác biên soạn và quản lý Tạp chí Khoa học Công nghệ của nhà trường;

Phổ biến tới các đơn vị, cá nhân các văn bản của Nhà nước về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; giúp việc cho Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, quy định về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn các đơn vị, cán bộ, viên chức và sinh viên đăng ký và triển khai quy trình thực hiện các đề tài NCKH theo quy định;

Giúp việc cho Hiệu trưởng tổng hợp kết quả sơ duyệt các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức trình Hội đồng KH&ĐT và Hội đồng sáng kiến nhà trường xét duyệt; thường trực hội đồng xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu giáo trình, bài giảng phục vụ giảng dạy, các bài báo khoa học; xác nhận khối lượng NCKH của cán bộ, giảng viên trong học kỳ, năm học theo quy định về chế độ công tác của giảng viên;

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, chuyển giao công nghệ của nhà trường; thực hiện nội dung hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ;

Đề xuất các hình thức khen thưởng hoặc xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ;

Tổng hợp và báo cáo kết quả công tác NCKH, hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường theo quy định của các cơ quan quản lý;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

5. Quy mô và năng lực hoạt động:

Hiện tại phòng Khoa học – Công nghệ có 06 người, trong đó có 01 trưởng phòng và 05 chuyên viên. Về trình độ chuyên môn, phòng có 01 tiến sĩ và 05 thạc sĩ, đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sáng kiến cải tiến và Tạp chí Khoa học & Công nghệ.

6. Định hướng phát triển:

Nghiên cứu các công nghệ mới thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến;

Nghiên cứu tìm kiếm các phương pháp mới hoặc cải tiến trong công tác tổ chức, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường;

Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý và triển khai hoạt động đào tạo, giảng dạy;

Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: Cấp cơ sở; cấp Bộ, Tỉnh; cấp nhà Nước;

Kết hợp với các tổ chức quốc tế, các đơn vị nghiên cứu, sản xuất triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Ngành và địa phương;

Xây dựng phát triển nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học & Công nghệ cả về nội dung và hình thức để Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận điểm công trình cho các chuyên ngành trong toàn trường.

7. Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở Hà Nội: Tầng 4 nhà HA11, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp – Ngõ 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Cơ sở Nam Định: 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định

– Website: www.uneti.edu.vn

– Email: phongqlkh@uneti.edu.vn

– Điện thoại: 024.36321493

 

 

 

 

Tin tức liên quan