02 gương mặt sinh viên tiêu biểu, quần chúng ưu tú được Chi bộ, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và BCH Đoàn Thanh niên giới thiệu xét kết nạp Đảng đợt tháng 09/2022.

Lượt xem: 85

Để ghi nhận những thành tích đóng góp của các sinh viên tiêu biểu, quần chúng ưu tú cho phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Được sự đồng ý của Ban chấp hành Đảng ủy, Chi bộ, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các khoa chuyên môn tổ chức lựa chọn các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có nhiều thành tích đóng góp cho các phong trào hoạt động của Nhà trường để giới thiệu và đã được BCH Đảng ủy đồng ý về chủ trương cho triển khai thực hiện quy trình xét kết nạp Đảng trong tháng 09/2022.

Thay mặt Chi bộ, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên xin chúc mừng các em và mong các em phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, chủ động và tích cực hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường và thương hiệu UNETI.

Dưới đây là thông tin cá nhân của các sinh viên ưu tú được giới thiệu xét kết nạp Đảng đợt tháng 09/2022:

1. Sinh viên: Nguyễn Hồng Long Anh  – Lớp DHDT13A1HN

a. Thành tích đạt được:

– Giấy khen của Nhà trường có thành tích xuất sắc tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường, năm học 2020-2021;

– Giấy khen của Khoa Điện tử có thành tích trong hoạt động NCKH sinh viên, năm học: 2021-2022;

– Giấy khen của Khoa Điện tử có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên và Câu lạc bộ, năm học: 2021-2022;

– Giấy khen có thành tích học tập xuất sắc môn giáo dục quốc phòng;

– Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học: 2020-2021;

– Được vinh danh, khen thưởng cán bộ lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2022;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chi bộ Phòng Công tác sinh viên giao cho Quần chúng ưu tú;

– Ngoài ra Quần chúng: Nguyễn Hồng Long Anh, còn tham gia và nhận được rất nhiều giấy khen, giấy chứng nhận,… từ các hoạt động phong trào do Nhà trường tổ chức, hoạt động hỗ trợ do Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên, Liên chi Đoàn khoa Điện tử,…tổ chức.

b. Chức vụ hiện tại:

– Ủy viên BCH Hội sinh viên Nhà trường khóa VII.

– Lớp trưởng Lớp DHDT13A1HN.

– Trưởng ban NCKH – CLB Điện tử sáng tạo.

c. Đối chiếu với quy định trong hướng dẫn số 16 của Đảng ủy Nhà trường, Chi bộ Phòng CTSV nhận thấy:

– Sinh viên: Nguyễn Hồng Long Anh, có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của người vào Đảng quy định Điều 1, Điều lệ Đảng khóa XII;

– Có thời gian học tập liên tục tại trường trên 18 tháng tính đến ngày đề nghị. Mỗi học kỳ sinh viên luôn hoàn thành tốt và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định tại Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường cho từng bậc cụ thể. Sinh viên không có học phần/môn học nào bị học lại/thi lại (Tính từ ngày sinh viên bắt đầu học tại trường đến học kỳ 2, năm học 2021-2022).

– Về kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Nguyễn Hồng Long Anh đều đạt theo quy định.

2. Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Phượng – Lớp DHKT14A16HN

a. Thành tích đạt được:

– Giấy khen của Nhà trường có thành tích xuất sắc tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường, năm học 2020-2021;

– Được Nhà trưởng cử đi tham dự vòng chung kết cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp Quốc gia năm 2021;

– Đạt giải Ba cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI, năm học: 2021-2022;

– Chủ nhiệm đề tài NCKH và đạt loại Xuất sắc, năm học 2021-2022;

– Top 15 thí sinh xuất sắc tham dự cuộc thi “Niềm đam mê của tôi” do CLB YAC tổ chức;

– Lọt vào vòng chung kết cuộc thi “ICAEW Vietnam Business Challenge 2022”;

– Đạt học bổng khoá học ACCA F3 của Trung tâm Đào tạo Vietsourcing, năm 2021;

–  Đạt học bổng khoá học tiếng anh Champion của Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Lepoca;

– Là sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học: 2020-2021;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chi bộ Phòng Công tác sinh viên giao cho Quần chúng ưu tú;

– Ngoài ra Quần chúng: Nguyễn Thị Thanh Phượng, còn tham gia và nhận được rất nhiều giấy khen, giấy chứng nhận,… từ các hoạt động phong trào do Nhà trường tổ chức, hoạt động hỗ trợ do Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên, Liên chi Đoàn khoa Kế toán,…tổ chức.

b. Chức vụ hiện tại:

– Ủy viên BCH Liên chi Đoàn Khoa Kế toán, Phó Chủ nhiệm CLB Kế toán trẻ (YAC).

– Lớp trưởng Lớp DHKT14A16HN.

c. Đối chiếu với quy định trong hướng dẫn số 16 của Đảng ủy Nhà trường, Chi bộ Phòng CTSV nhận thấy:

– Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Phượng, có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của người vào Đảng quy định Điều 1, Điều lệ Đảng khóa XII;

– Có thời gian học tập liên tục tại trường trên 18 tháng tính đến ngày đề nghị. Mỗi học kỳ sinh viên luôn hoàn thành tốt và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định tại Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường cho từng bậc cụ thể. Sinh viên không có học phần/môn học nào bị học lại/thi lại (Tính từ ngày sinh viên bắt đầu học tại trường đến học kỳ 2, năm học 2021-2022).

– Về kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Nguyễn Thị Thanh Phượng đều đạt theo quy định.

                                               Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

Tin tức liên quan