Báo cáo đề tài NCKH trọng điểm cơ sở: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo module hệ thống đo tín hiệu điện tim có tích hợp các giải pháp cách ly và xử lý tín hiệu để phục vụ thực hành thực tập”- khoa Điện tử

Lượt xem: 406

Hiện tại ở Việt Nam đang chú trọng các nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh nói chung và điện tim nói riêng. Các nghiên cứu về tín hiệu điện tim, các mạch đo điện tim, các phương pháp đo điện tim, các phương pháp triệt nhiễu tín hiệu điện tim … vẫn đang được thực hiện tại các viện nghiên cứu, các trường đại học. Tuy nhiên cũng như các nghiên cứu ở ngoài nước hay các thiết bị nước ngoài. Các sản phẩm nghiên cứu mới chú trọng đến người bệnh chứ chưa khởi tạo các sản phẩm ứng dụng cho đào tạo. Cũng như các sản phẩm từ nước ngoài, việc đặt hàng các sản phẩm theo yêu cầu cũng sẽ có giá thành rất cao và cũng khó làm chủ hoàn toàn về công nghệ chế tạo. Hơn nữa, theo định hướng phát triển chuyên ngành Điện tử y sinh của Khoa Điện tử – Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Khoa hiện cũng chưa có các thiết bị cần thiết; Ngoài ra khoa cũng rất cần chuẩn bị cho tay nghề giảng viên, nắm bắt và làm chủ ngay công nghệ chế tạo nhằm phục vụ cho công tác đào tạo để mở chuyên ngành điện tử y sinh. Do đó, việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo module hệ thống đo tín hiệu điện tim có tích hợp các giải pháp cách ly và xử lý tín hiệu để phục vụ thực hành thực tập sẽ là cơ sở để chúng ta có thể tạo ra các thiết bị đo điện tim cũng như các tín hiệu y sinh khác phục vụ cho công tác hướng dẫn sinh viên trong chuyên ngành Điện tử y sinh có thể tự sản xuất, chế tạo, ra các máy đo y sinh; nhằm đào tạo ra các kỹ sư, chuyên viên, kỹ thuật viên nắm bắt được nguyên lý thiết bị, tự chủ trong việc sử dụng cũng như sáng tạo ra sản phẩm mới.

Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-ĐHKTKTCN của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, ngày 10 tháng 12 năm 2020. Hội đồng khoa học trọng điểm cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo module hệ thống đo tín hiệu điện tim có tích hợp các giải pháp cách ly và xử lý tín hiệu để phục vụ thực hành thực tập của khoa Điện tử, tại phòng họp 402 số 456 Minh Khai.

Tới dự buổi nghiệm thu có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường, cùng đông đảo các Giảng viên trong Khoa Điện tử.

Mở đầu buổi nghiệm thu, ủy viên thư ký của hội đồng – Thạc sỹ Trương Thị Thủy, đã thay mặt cho Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Sau đó hội đồng bắt đầu làm việc dưới sự điều hành của chủ tịch hội đồng là PGS.TS. Nguyễn Quốc Trung – Nguyên Trưởng Viện Điện tử viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Trong buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng đã đặt ra nhiều câu hỏi chất vấn mang tính khoa học cao. Chủ nhiệm đề tài đã giải đáp, thảo luận với hội đồng cùng các đại biểu tham dự về những vấn đề cụ thể liên quan tới đề tài với tinh thần trách nhiệm trong không khí chia sẻ tích cực.

Buổi nghiệm thu đề tài đã thành công tốt đẹp. Kết quả nghiên cứu của đề tài có nhiều ý nghĩa và khả năng ứng dụng cao trong lĩnh vực điện tim, cũng như bổ trợ kiến thức cho giảng viên, sinh viên trong hoạt động đào tạo.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Khoa Điện tử

Tin tức liên quan