Báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên khoa cơ khí năm học 2022-2023

Lượt xem: 1379

Ngày 01tháng 6 năm 2023, khoa Cơ khí, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở theo Quyết định số 379/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 17 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tại phòng Hội thảo HA8 – 218 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội.

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học gồm có: Hội đồng nghiệm thu, các Chủ nhiệm và thành viên đề tài, đại diện Phòng Khoa học – Công nghệ và các giảng viên Khoa Cơ khí quan tâm tới các đề tài.

Để hoàn thiện các đề tài NCKH này một cách tốt nhất, theo quy định, các đề tài phải báo cáo Semina giữa kỳ vào tháng 3/2023 về tiến độ và tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Đây cũng là dịp để các chủ nhiệm đề tài nhận được các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thành báo cáo nghiên cứu có chất lượng và đúng tiến độ Nhà trường giao. Bên cạnh đó, các chủ nhiệm đề tài phải đăng kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành trước khi tổ chức nghiệm thu chính thức.

Hội nghị được tiến hành theo đúng quy trình nghiệm thu các đề tài NCKH đã quy định. Sản phẩm của các đề tài NCKH đã được Hội đồng đánh giá là phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của khoa Cơ khí; nội dung các đề tài có tính đa dạng, có tính mới, có hàm lượng khoa học cao, có thể áp dụng vào trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; hơn nữa, đề tài đã đưa ra được các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Danh sách các đề tài nghiên cứu:

1. “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi tiện tinh thép hợp kim 9XC trên máy tiện CNC tại xưởng Trường ĐH KT-KT CN”- CNĐT: ThS. Dương Hải Nam

2. “Ứng dụng phương pháp Taguchi để tối ưu hóa các thông số đầu vào nhằm đạt tỷ lệ loại bỏ vật liệu (MRR) lớn nhất khi gia công SKD11 theo phương pháp Wire-EDM”-CNĐT: ThS. Trịnh Kiều Tuấn

3. “Nghiên cứu, tính toán thiết kế và cắt bổ động cơ Toyota Vios có điều khiển chế độ làm việc”- CNĐT: ThS. Đinh Văn Phương

4. “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển robot Osacam sáu bậc tự do tại phòng thực hành cơ điện tử”-CNĐT: TS. Phạm Trung Thiên

5. “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đầu vào đến tốc độ mòn điện cực và tốc độ bóc tách vật liệu khi gia công xung điện có trộn bột SiC trong dung môi với điện cực graphit”- CNĐT: TS. Nguyễn Anh Tuấn

6. “Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát mòn đá khi gia công hợp kim Ti6Al4V trên máy mài phẳng”- CNĐT: TS. Phạm Vũ Dũng

7. “Nghiên cứu kỹ thuật đo thông minh cho một số chi tiết phức tạp trên máy đo CMM CWB 450 tại ĐH KTKTCN”-CNĐT: TS. Trương Minh Đức

Sau một buổi làm việc tích cực, công tâm và đánh giá khách quan, hội đồng đã nghiệm thu thành công 07 đề tài. Sản phẩm của các đề tài NCKH đã được Hội đồng đánh giá có tính đa dạng, có tính mới, có hàm lượng khoa học cao, có thể áp dụng vào trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; hơn nữa, đề tài đã đưa ra được các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Dưới đây là một số hình ảnh của các đề tài nghiệm thu:

ThS. Đinh Văn Phương báo cáo đề tài “Nghiên cứu, tính toán thiết kế và cắt bổ động cơ Toyota Vios có điều khiển chế độ làm việc”

TS. Phạm Vũ Dũng báo cáo đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát mòn đá khi gia công hợp kim Ti6Al4V trên máy mà phẳng”

Khoa Cơ khí

Tin tức liên quan