Đại hội chi bộ Khoa Thương mại nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem: 441

Thực hiện Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 28/3/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về “đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025”; Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về tổ chức đại hội các chi bộ. Sáng ngày 21/6/2022 Chi bộ Khoa Thương mại long trọng tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Khánh Cường – Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Quản trị & Marketing, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ cùng những quần chúng ưu tú trong Khoa thương mại tới dự đông đủ.

Các vị đại biểu tham dự đại hội

Đại hội Chi bộ Khoa Thương mại tiến hành đầy đủ các bước thực hiện đúng trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định cũng như của Đảng bộ nhà trường. Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Chi – Bí thư chi bộ thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025. Trong bản báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ vừa qua, tiến hành thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, đưa ra giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Chi – Bí thư chi bộ phát biểu tại Đại hội

Đại hội cũng đã được nghe 02 tham luận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ về “Công tác chuyên môn, đào tạo, NCKH” và tham luậnCông tác đoàn thể và phát triển đảng”

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng trình bày tham luận tại đại hội

Đồng chí Trần Thọ Khải  trình bày tham luận tại đại hội

Đại hội cũng được nghe  đồng chí Lưu Khánh Cường – Đảng ủy viên, Trưởng khoa Quản trị & Marketing phát biểu nêu ra các thành tích mà chi bộ Khoa Thương mại đạt được trên cơ sở Chi bộ được tách ra từ Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh cũ trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế cần khắc phục. cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, đặc biệt chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Lưu khánh Cường phát biểu  tại đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết quả bầu cử: Đồng chí Nguyễn Thị Chi đã được bầu giữ chức Bí thư chi bộ Khoa Thương mại nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Chi được  bầu giữ chức Bí thư chi bộ Khoa Thương mại nhiệm kỳ 2022 – 2025

Bài viết: Khoa Thương mại

Tin tức liên quan