Đại hội chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem: 159

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/ĐU ngày 12/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường về việc hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sáng ngày 21/06/2022 tại Hội trường H.A8 cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lưu Khánh Cường – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ khoa Quản trị và Marketing, phụ trách trung tâm hợp tác quốc tế; đồng chí Trần Kim Yến – Bí thư chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ và tin học; đồng chí Đặng Thị Thanh Quyên – Bí thư chi bộ khoa Công nghệ thực phẩm; đồng chí Nguyễn Thái Thủy – Cán bộ Trung tâm Công nghệ sinh học & Vệ sinh an toàn thực phẩm cùng các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú của chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế tới dự đông đủ.

Các đại biểu tham dự Đại hội chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế

Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

Đại hội chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Đại hội đã nghe đồng chí Trần Thị Mỹ Linh – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 – 2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Linh trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội cũng đã được nghe 01 tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà về Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lưu Khánh Cường – Đảng ủy viên, Trưởng khoa Quản trị và Marketing, phụ trách Trung tâm Hợp tác quốc tế biểu dương các thành tích mà chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Lưu Khánh Cường – Đảng ủy viên chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết quả bầu cử: Đồng chí Trần Thị Mỹ Linh đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bài viết: Trung tâm Hợp tác quốc tế

Tin tức liên quan