Đảng bộ trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII

Lượt xem: 805

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII;

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nam Định. Sáng ngày 21/7/2022, Đảng bộ Trường đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII tại 03 điểm cầu 353 Trần Hưng Đạo, 456 Minh Khai và 218 Lĩnh Nam

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp có: NGƯT.TS Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Hoàng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Thị Thu Hoài – Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Nguyễn Ngọc Khương – ĐUV, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy và toàn thể đảng viên tham dự.

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 21, 22/7 với 4 chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đi vào cuộc sống.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các điểm cầu của Nhà trường:

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu 353 Trần Hưng Đạo, Nam Định

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu 353 Trần Hưng Đạo, Nam Định

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu 456 Minh Khai, Hà Nội

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu 218 Lĩnh Nam, Hà Nội

  Phòng Tuyển sinh và truyền thông

Tin tức liên quan