Danh mục tài liệu tham khảo trong “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa học, năm học 2021 – 2022 dành cho sinh viên

Lượt xem: 895

I. Phòng đào tạo:

1. Quyết định số 686/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp Ban hành quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ.

2. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên cổng thông tin sinh viên (Tài khoản SV)

3. Hướng dẫn thiết lập bảo mật 2 lớp cho tài khoản email

4. Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu email – khôi phục lại mật khẩu email

5. Hướng dẫn SV đề nghị cấp mới tài khoản email với tên miền @uneti.edu.vn hoặc @sv.uneti.edu.vn

6. Hướng dẫn sv đề nghị cấp mới tài khoản LMS

7. Hướng dẫn SV đề nghị reset mật khẩu tài khoản Email

8. Hướng dẫn cài đặt LMS – uneti trên máy tính, smart phone, máy tính bảng

9. Hướng dẫn reset mật khẩu tài khoản LMS tự động

10. Hướng dẫn SV Sử dụng Hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS

II. Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng:

1. Quy định về các hình thức thi trực tuyến

2. Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần

III. Phòng Công tác sinh viên:

1. Quyết định 745/QĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 về Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy.

2. Quyết định số 644/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 01/12/2020, v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

3. Quyết định 748/QĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 Quy định về Học bổng khuyến khích học tập đối với sinh Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

4. Quyết định 750/QĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 Quy chế Ngoại trú của sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

5. Quyết định 741/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 20/10/2018 về ban hành QUy chế tạm thời về việc thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với học viên tại trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

6. Quyết định số 157 ngày 27 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với sinh viên.

7. Quyết định 754/QĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 Quy định miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

IV. Đoàn thanh niên:

1. Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

2. Quyết định số 1299/QĐ – TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”.

3. Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Luật thanh niên năm 2020

4. Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

V. Trung tâm thư viện:

1. Nội quy thư viện

VI. Trung tâm hợp tác quốc tế:

1. Biên bản ghi nhớ, Biên bản hợp tác với Trường ĐH Bách khoa Hàn Quốc về chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên học bổng học tiếng Hàn và học bổng chuyên ngành.

2. Biên bản ghi nhớ, Biên bản hợp tác với Hiệp hội Công nghiệp màn hình Hàn Quốc và các Công ty trực thuộc hiệp hội về cam kết việc làm đầu ra cho sinh viên tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam và tại Hàn Quốc.

3. Biên bản ghi nhớ, Biên bản hợp tác với Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Chien Hsin, Đài Loan về học bổng hợp tác Nhà trường – doanh nghiệp, học bổng thạc sỹ các chuyên ngành khối kinh tế và kỹ thuật.

4. Thông báo số 734/TB-ĐHKTKTCN ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về Chương trình học bổng hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp Đài Loan của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Chien Hsin.

5. Biên bản hợp tác với Công ty Hải Phong về chương trình thực tập sinh từ 1 năm đến 3 năm tại các doanh nghiệp ở Nhật Bản.

6. Chương trình Du học & Học bổng du học các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Canada liên hệ trực tiếp với Trung tâm HTQT.

VII. Trung tâm tin học ngoại ngữ:

1. Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

2. Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

3. Quyết định số 65/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 02/3/2021 về ban hành Quy định tạm thời về ngoại ngữ tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ từ khóa 14 tại trường ĐHKTKTCN

4. Quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học chính quy, liên thông và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

 

 

Tin tức liên quan