Hội nghị giao ban công tác tháng giữa lãnh đạo Nhà trường, Cán bộ đơn vị chức năng với đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành Chi đoàn và sinh viên các lớp tháng 06/2024.

Lượt xem: 170

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và thông báo số 403/TB-ĐHKTKTCN ngày 05/06/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc mời Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn và sinh viên các lớp đại học hệ chính quy dự họp giao ban, triển khai công tác tháng 06/2024.

Vào hồi 14h00’ thứ tư, ngày 11 tháng 06 năm 2024 tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã diễn ra hội nghị giao ban công tác tháng 06/2024 giữa lãnh đạo Nhà trường, cán bộ đơn vị chức năng với đại diện Ban cán sự, Ban chấp hành Chi đoàn và sinh viên các lớp qua hình thức Online thông qua ứng dụng Zoom,

Tham dự trên đường truyền Online, có Thầy/cô trong Đảng ủy, Hội đồng Nhà trường, Ban Giám hiệu Nhà trường:

1. TS. Trần Hoàng Long – Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

2. TS. Trần Đức Cân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

3. PGSTS. Phạm Thị Thu Hoài – Phó bí thư Đảng ủy, CTHĐT

4. PGSTS. Nguyễn Hữu Quang – TVĐU, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Tham dự và phát biểu chỉ đạo trực tiếp tại Hội trường có T.S Nguyễn Ngọc Khương  –  ĐUV, Phó Hiệu trưởng Nhà trường,

Về phía Phòng ban, Trung tâm, Đoàn, Hội sinh viên có các Thầy Cô tham dự:

1.ThS. Lê Mạnh Thắng – ĐUV, Trưởng Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

2.ThS. Nguyễn Như Vĩnh – Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên

3.ThS. Phạm Thị Minh Hoa – Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

4.ThS. Nguyễn Trường Giang – Phó trưởng Phòng, phụ trách Phòng Đào tạo

5.ThS. Trần Thị Kim Liên – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

6.TS. Hoàng Thị Huyền – Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

7.ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền – Phó trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế

8.ThS. Giáp Văn Dương – Phụ trách Đoàn trường – Chủ tịch Hội sinh viên

9.ThS. Trần Thị Kim Yến – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

10.ThS. Trần Thị Mỹ Linh – Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế

11.ThS. Nguyễn Thị Hồng Sâm – Tổ trưởng tổ QLCT&ĐTTX   

12.ThS. Đỗ Tuấn Hạnh – Tổ trưởng tổ Quản lý Kế hoạch & Đào tạo

13.ThS. Lưu Thị Mai Lan – Cán bộ Phòng KT&ĐBCL

14. Cô Phí Thị Kiều Liên – Cán bộ Phòng Đào tạo

15. Cô Đỗ Thị Vân Hoài – Cán bộ Trung tâm Thư viện

16. Cô Lê Thị Hồng Hạnh – Cán bộ Phòng TCKT

17. Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Cán bộ Phòng TCKT

18. Cô Phạm Thị Minh Hương – Cán bộ Phòng TCKT

19. Cô Nguyễn Thị Cúc – Cán bộ Phòng TCKT

Cùng các Thầy/cô Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Phòng Tài Chính kế toán, đại diện các đơn vị tại ba địa điểm đào tạo của Nhà trường, tham dự còn có đại biểu đại diện các lớp sinh viên đại học hệ chính quy cũng có mặt đông đủ.

Để chuẩn bị thực hiện những nhiệm vụ cuối kỳ học, TS Nguyễn Ngọc Khương ĐUV, Phó hiệu trưởng Nhà trường đã dự và phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh các nhiệm vụ đơn vị chức năng trước cuộc họp, ThS. Lê Mạnh Thắng – ĐUV, Trưởng Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên đại diện cho các đơn vị tiếp thu chỉ đạo của TS. Nguyễn Ngọc Khương và báo cáo tóm tắt các nội dung trọng tâm công tác tháng 06 năm 2024.

Tiếp theo chương trình là các nội dung triển khai của các đơn vị chức năng tới sinh viên cán bộ lớp, ThS. Nguyễn Thị Hồng Sâm – Tổ trưởng tổ QLCT&ĐTTX, ThS Đỗ Tuấn Hạnh – Tổ trưởng tổ Kế hoạch Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp, Cô Phí Thị Kiều Liên đại diện cho Phòng Đào tạo triển khai kế hoạch trọng tâm trong tháng 06/2024 đối với sinh viên các khóa đại học 14,15,16,17.

ThS. Phạm Thị Minh Hoa – Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng đã báo cáo và triển khai các nội dung về công tác thi Khóa 14,15,16,17 kỳ 2 năm học 2023 – 2024.

Cô. Lê Thị Hồng Hạnh  – Cán bộ Phòng Tài chính Kế toán báo cáo các nội dung về các khoản tiền học bổng, miễn giảm học phí, công tác thu học phí kỳ II năm học 2023 – 2024.

ThS. Giáp Văn Dương – Phụ trách Đoàn Thanh niên, CTHSV Đoàn trường báo cáo các nội dung về văn hóa học đường trong tháng, báo cáo các chương trình đã tổ chức thành công trong tháng 05/2024 và triển khai các chương trình công tác Đoàn, Hội trong tháng 06/2024.

ThS. Trần Thị Mỹ Linh – Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế giới thiệu  các chương trình đào tạo liên kết với Nhà trường…

ThS. Trần Thị Kim Yến – Giám đốc Trung tâm THNN báo cáo các nội dung về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Khóa 14 và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cho Sinh viên trong trường.

Cô Đỗ Thị Vân Hoài  – Cán bộ Trung tâm Thư viện báo cáo về công tác mượn, trả tài liệu trong tháng và cách khai thác cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Thư viện.

Sau phần báo cáo các đơn vị các nội dung thảo luận, trao đổi và giải đáp của đại diện các đơn vị chức năng với sinh viên diễn ra sôi nổi, đảm bảo công bằng, công khai và dân chủ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Như Vĩnh – Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên.

Kết thúc các nội dung và trao đổi, giải đáp những vấn đề mà sinh viên quan tâm, thay mặt lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên ThS. Bùi Thanh Tuân báo cáo các nội dung về Công tác sinh viên trong tháng 05 và triển khai các nội dung trọng tâm trong tháng 06 năm 2024, biểu dương vinh danh 27 sinh viên là Đảng viên, Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, tình nguyện viên tiêu biểu tích cực, danh sách bao gồm:

Stt

Họ và

Tên

Lớp

Đối tượng

1

Vũ Thế

Anh

DHKM17A1HN

LT

2

Vũ Nguyễn Ngọc

Anh

DHTP16A2HN

LT

3

Vũ Hoàng

Anh

DHKT15A2CL

TNV

4

Nguyễn Tố

Chinh

DHQT16A4HN

TNV

5

Nguyễn Thanh

Diệp

DHTI15A5HN

TNV

6

Nguyễn Ngọc

Duyên

DHKT14A4HN

LPHT

7

Vũ Duy

Hậu

DHCK17A1ND

TNV

8

Lương Thị Ngọc

Huyền

DHKT15A2CL

TNV

9

Nguyễn Đức

Kiên

DHTI15A5HN

TNV

10

Trần Thị Bảo

Linh

DHKMT17A1HN

TNV

11

Bùi Phương

Linh

DHKT17A7HN

TNV

12

NguyễnThị Nguyệt

Minh

DHDT17A1HN

TNV

13

Lưu Quang

Minh

DHTI16A1ND

TNV

14

Nguyễn Xuân

Mùi

DHDT15A1CL

LT

15

Châu Hoàng

Phong

DHTI14A11HN

LT

16

Lê Xuân

Thảo

DHTD16A1CL

LPHT

17

Vũ Thị

Thu

DHKT17A9HN

TNV

18

Nguyễn Hương

Trà

DHQT14A12HN

TNV

19

Đỗ Thùy

Trang

DHTN15A10HN

TNV

20

Nguyễn Thị Huyền

Trang

DHDL16A1HN

TNV

21

Phạm Anh

Truyền

DHDT14A3HN

TNV

22

Nguyễn Xuân

Trường

DHCK17A1ND

TNV

23

Chu Minh

Tuyên

DHTN17A1ND

TNV

24

Phạm Thu

Uyên

DHDL16A1HN

Lớp trưởng

25

Tô Thị Hà

VY

DHKT17A9HN

Đảng viên

26

Trần Thế

Phú

DHTD17A2HN

Đảng viên

27

Nguyễn Viết

Quân

DHMT17A3HN

Đảng viên

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, xin chúc mừng 27 sinh viên là Đảng viên, Ban cán sự lớp, BCH Chi Đoàn các lớp, tình nguyện viên đã có nhiều đóng góp cho công tác sinh viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tháng 05 và được vinh danh Cán bộ lớp tháng 06/2024, mong các em tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần xây dựng Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp và thương hiệu Uneti ngày càng phát triển.

ThS. Lê Mạnh Thắng – ĐUV, Trưởng Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên trao vinh danh Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn, tình nguyện viên tại cơ sở Lĩnh Nam.

ThS. Nguyễn Như Vĩnh – Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên trao vinh danh Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn, tình nguyện viên tại cơ sở Minh Khai.

Sau hơn 3 tiếng làm việc nghiêm túc, cuộc họp giao ban công tác tháng 06 năm 2024 với đại diện Ban cán sự, BCH Chi đoàn các lớp sinh viên trong toàn trường bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và online thông qua ứng dụng Zoom đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là một trong những hoạt động giao ban định kỳ hàng tháng giữa lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị chức năng với đại diện các lớp sinh viên thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường hướng tới phục vụ người học được tốt hơn, góp phần tạo nét văn hóa riêng mang thương hiệu Uneti.

                                                             Phòng Chính trị và Công tác sinh viên!

 

Tin tức liên quan