Khoa Dệt may và Thời trang tổ chức hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đối với đào tạo ngành May Công nghiệp Việt Nam”

Lượt xem: 619

Nhằm tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và trao đổi chuyên môn, Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường, Sáng ngày 20/6/2010, khoa Dệt may và Thời trang trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã  tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đối với đào tạo ngành May Công nghiệp Việt Nam” tại phòng ảo 2 cơ sở.

Đến dự hội thảo có các khách mời đại diện cho doanh nghiệp ngành May tham gia báo cáo tham luận trong hội thảo và đông đủ giảng viên sinh viên trong khoa tại 2 cơ sở.

Hội thảo được tổ chức nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên ngành Công nghệ may. Thông qua hội thảo đề ra định hướng xây dựng đổi mới chương trình, phù hợp với nhu cầu cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó có các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên môn  trong Nhà trường.

Với 6 tham luận được báo cáo trong hội thảo với các tiêu đề: Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những ảnh hưởng tới ngành Công nghệ dệt may; Ngành Công nghiệp dệt may trong giai đoạn CMCN 4.0; CMCN 4.0 – Cơ hội mới cho ngành Công nghiệp dệt may Việt Nam; Quản lý chất lượng ngành May trong CMCN 4.0; Chuẩn bị nguồn nhân lực ngành Công nghiệp may để từng bước bắt nhịp với cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0; CMCN 4.0 – Cơ hội và thách thức với sinh viên ngành Công nghiệp dệt may Uneti.

Thông qua buổi hội thảo cán bộ giảng viên và sinh viên trong khoa đã thảo luận sôi nổi xoay quanh các nội dung trên. Qua các ý kiến, thảo luận, trao đổi của giảng viên và sinh viên, hội thảo đã làm rõ các vấn đề được đặt ra và đi đến thống nhất muốn nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 trước hết cần phải có cố gắng nỗ lực của tập thể giảng viên trong quá trình giảng dạy: Đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng trong quá trình giảng dạy nhằm đảm bảo mục tiêu, nội dung, thời gian giảng dạy và học tập của sinh viên. Để nâng cao chất lượng đào tạo của khoa, mỗi giảng viên cần cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tích cực nhiệt tình trong giảng dạy. Đối với sinh viên cần nêu cao động cơ, ý thức học tập đúng đắn gắn liền với rèn luyện tác phong công nghiệp nhằm trang bị cho mình nền tảng tri thức và hành trang cần thiết sau khi tốt nghiệp.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo

Khoa Dệt may và Thời trang

 

 

 

Tin tức liên quan