Khoa Kế toán tổ chức nghiệm thu tài liệu học tập

Lượt xem: 495

Căn cứ Quyết định số: 488/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 30 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ biên soạn tài liệu học tập sử dụng nội bộ của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp năm học 2020-2021 và Quyết định số: 216/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu tài liệu học tập.

Chiều ngày 31/5/2021, do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, Khoa Kế toán đã tổ chức nghiệm thu các tài liệu học tập đợt tháng 5 năm học 2020-2021 thông qua ứng dụng trực tuyến Zoom. Có 03 tài liệu học tập thuộc Bộ môn Kế toán quản trị gồm: “Kế toán Nhà hàng” do TS. Nguyễn Ngọc Lan làm chủ biên, “Kế toán Khách sạn” do TS. Nguyễn Thị Thu Hằng chủ biên và “Kế toán máy” do Ths. Nguyễn Thị Hằng chủ biên.

Hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn sâu sắc và gợi mở, góp phần hoàn thiện các tài liệu học tập. Hội đồng nghiệm thu ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quá trình làm việc nghiêm túc của các tác giả trong việc biên soạn tài liệu theo đúng tiến độ, bám sát mục tiêu, yêu cầu giáo dục đào tạo của Nhà trường. Theo đánh giá của Hội đồng, cả 03 tài liệu học tập được nghiệm thu đợt này đã đảm bảo khối lượng kiến thức, hình thức cũng như kết cấu, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí cao trong việc đánh giá, nghiệm thu các tài liệu học tập. Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu các tác giả chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng trước khi lưu hành nội bộ.

Toàn cảnh của buổi nghiệm thu:

Khoa Kế toán

Tin tức liên quan