Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhóm ngành Tài chính ngân hàng đáp ứng nhu cầu xã hội”

Lượt xem: 146

Thực hiện chủ trương của Ban Giám Hiệu Nhà trường về việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên, ngày 25/03/2021 thông qua ứng dụng Zoom online, khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức hội thảo với chủ đề “Đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhóm ngành tài chính ngân hàng đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Đến tham dự hội thảo về phía doanh nghiệp có: Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó giám đốc trung tâm giáo dục kỹ năng sống và văn hóa Việt; Bà Vũ Thị Minh Luận – trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Chính sách và phát triển.

Về phía Nhà trường tham dự có: Đại diện phòng quản lý khoa học; TS. Phùng Thị Lan Hương – Trưởng khoa TCNH; TS. Vũ Thị Thục Oanh – Phó trưởng khoa TCNH cùng toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên khoa TCNH tham dự hội thảo.

Văn Kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội”. Trọng tâm là “… đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đạo tạo phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu trong những năm tới, tạo ra chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo làm cho giáo dục đào tạo thật sự là quốc sách hàng đầu, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân, là yêu cầu bức thiết của toàn xã hội, yêu cầu của hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”.

Những năm gần đây, hệ thống giáo dục đào tạo phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Sự canh tranh càng gay gắt trong toàn xã hội, sự cạnh tranh giữa các sinh viên trong quá trình học tập, tìm kiếm việc làm, cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo diễn ra ngày càng khốc liệt thể hiện trong công tác tuyển sinh, trong công tác đào tạo và chất lượng sản phẩm qua đào tạo. Sự cạnh tranh khốc liệt này không chỉ diễn ra giữa các cơ sở đào tạo trong nước, mà còn là sự cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo trong nước với cơ sở đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam, bởi phương pháp đào tạo và chất lượng sản phẩm của họ tạo ra sức thuyết phục hơn, chất lượng cao hơn, sinh viên ra trường dễ dàng hơn trong tìm kiếm việc làm. Vì vậy đổi mới phương pháp dạy học ở các cơ sở đào tạo của Việt Nam là một tất yếu.

Trong rất nhiều các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thì giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và nghiên cứu khoa học được xem là khâu vô cùng quan trọng hiện nay ở tất cả các cơ sở giáo dục. Thực trạng phương pháp dạy học ngày nay vẫn là phương pháp thuyết trình, không còn phù hợp với phương pháp dạy học mới. Vì vậy khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhóm ngành tài chính ngân hàng đáp ứng nhu cầu xã hội” để phổ cập kiến thức mới cho giảng viên và sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng.

Buổi hội thảo gồm 6 bài tham luận:

– Tham luận 1: Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học

– Tham luận 2: Đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc đại học

– Tham luận 3: Vai trò của người giảng viên trong việc đổi mới công tác giảng dạy

– Tham luận 4: Đổi mới phương pháp giảng dạy sinh viên ngành tài chính ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng

– Tham luận 5: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên ngành tài chính ngân hàng

– Tham luận 6: Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học ngành tài chính ngân hàng

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Bài viết: Khoa TCNH

Tin tức liên quan