Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức trao tặng áo 5S cho sinh viên, tình nguyện viên tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền nếp sống “Văn hóa học đường sinh viên UNETI” theo mô hình quản lý 5S

Lượt xem: 240

Căn cứ theo kế hoạch đã được Nhà trường triển khai trong năm học 2022-2023, về thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường sinh viên UNETI” theo mô hình quản lý 5S. Để thực hiện tốt công tác này, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tuyển chọn những sinh viên là Đảng viên, Quần chúng ưu tú, thành viên tổ đội CLB,…để thực hiện công tác tuyên truyền cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường”.

Sau một thời gian thực hiện tuyên truyền, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đã lựa chọn được những sinh viên tiêu biểu tích cực để biểu dương, khen thưởng tặng áo 5S.

Chiều ngày 24/09/2022 tại Phòng hành chính một cửa Cơ sở 218 Lĩnh Nam và cơ sở 353 Trần Hưng Đạo. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đã tổ chức buổi Lễ khen thưởng dành cho các tình nguyện viên hoạt động xuất sắc với sự góp mặt của các sinh viên, tình nguyện viên tham gia.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên chúc mừng các em; mong các em tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền nếp sống “Văn hóa học đường sinh viên UNETI” theo mô hình quản lý 5S. Góp phần xây dựng thương hiệu UNETI ngày càng phát triển.  

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tin tức liên quan