Thông báo về việc kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản email của sinh viên trong toàn trường theo miền @uneti.edu.vn và miền @sv.uneti.edu.vn

Lượt xem: 3157

Tin tức liên quan