BCH Đảng ủy

NGƯT. TS Trần Đức Cân

Bí thư Đảng ủy Nhà trường

Email: tdcan@uneti.edu.vn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đ/c Trần Đức Cân

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

 

2

Đ/c Trần Hoàng Long

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

 

3

Đ/c Nguyễn Ngọc Khương

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng TCCB

 

4

Đ/c Trần Đức Hiển

Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng Phòng HCQT

 

5

Đ/c Phạm Thị Minh Hoa

Thường trực VPĐU, Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế

 

6

Đ/c Tạ Thị Ngọc Dung

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Khoa, phụ trách khoa DMTT

 

7

Đ/c Cao Diệp Thắng

Đảng ủy viên, Phó trưởng Khoa KHCB

 

8

Đ/c Trần Ngọc Ban

Đảng ủy viên, Trưởng Phòng CTSV

 

9

Đ/c Phạm Thị Lụa

Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Kế toán

 

10

Đ/c Lê Mạnh Thắng

Đảng ủy viên, Trưởng Phòng TS&TT