BCH Đảng ủy

NGƯT. TS Trần Đức Cân

Bí thư Đảng ủy Nhà trường

Email: tdcan@uneti.edu.vn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Khóa XXX, Nhiệm kỳ 2020-2025

TT

Họ tên

Chức vụ, đơn vị

1

Đ/c Trần Đức Cân

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

2

Đ/c Trần Hoàng Long

Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

3

Đ/c Nguyễn Ngọc Khương

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

4

Đ/c Phạm Thị Thu Hoài

Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng trường

5

Đ/c Trần Ngọc Ban

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính quản trị

6

Đ/c Lê Mạnh Thắng

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Công tác sinh viên, phụ trách phòng TS & TT

7

Đ/c Lưu Khánh Cường

Đảng ủy viên, Trưởng khoa QTKD kiêm Giám đốc Trung tâm HTQT

8

Đ/c Vũ Thị Thu Huyền

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn CS Nam Định

9

Đ/c Trần Thị Kim Liên

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài chính kế toán

10

Đ/c Nguyễn Hữu Quang

Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Cơ khí, Phụ trách phòng Quản lý khoa học

11

Đ/c Trần Thị Hoàng Yến

Đảng ủy viên,Trưởng khoa Khoa học cơ bản

12

Đ/c Nguyễn Ngọc Toản

Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng TCCB, Chủ tịch Công đoàn CS Hà Nội

13

Đ/c Đoàn Văn Đại

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Trưởng Ban TTND

14

Đ/c Vũ Hồng Thanh

Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng TS&TT, Bí thư Đoàn Thanh niên kiêm CT.HSV

15

Đ/c Nguyễn Trường Giang

Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Đào tạo

Các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025