Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học (thứ tự 67)!

Lượt xem: 860

Theo đó, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách 14 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh); 134 cơ sở giáo dục đại học thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể 14 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế), Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Vinh, Học viện An ninh Nhân dân, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Văn Lang.

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

134 cơ sở giáo dục đại học thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm:

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

 

Tin tức liên quan