Chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem: 150

Căn cứ theo kế hoạch đăng ký tổ chức Đại hội  các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường thông qua. Sáng ngày 23/06/2022 tại Hội trường H.A8 cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự Đại hội có: Đồng chí Phạm Thị Thu Hoài – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng trường; Bí thư chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí Nguyễn Hữu Quang – Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khoa Cơ khí, Phụ trách phòng Khoa học – Công nghệ cùng các đảng viên, quần chúng ưu tú của chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ tới dự đông đủ.

Các vị đại biểu tham dự đại hội làm lễ chào cờ, cử Quốc ca, Quốc tế ca

Đại hội chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Thị Thu Hoài – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hoài – Bí thư chi bộ phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã được nghe 02 tham luận về các giải pháp: “Chi bộ chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay”“Chi bộ chỉ đạo hoạt động công đoàn hỗ trợ công tác chuyên môn”.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hạnh trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Đoàn Thị Diệp Uyển trình bày tham luận tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Phạm Thị Thu Hoài – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng trường và đồng chí Nguyễn Hữu Quang – Thường vụ Đảng ủy, Phụ trách phòng Khoa học – Công nghệ cùng thể hiện sự thống nhất với các nội dung trong các bản báo cáo, tham luận và đã chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục và định hướng một số nội dung lãnh đạo, chỉ đạo để chi bộ trong nhiệm kỳ tới thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đồng chí  Phạm Thị Thu Hoài – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng trường phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Quang – Thường vụ Đảng ủy, Phụ trách phòng Khoa học – Công nghệ phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết quả bầu cử: Đồng chí Đỗ Thị Minh Hạnh giữ chức Bí thư chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hạnh được bầu giữ chức Bí thư chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Khoa học – Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025 với tỉ lệ biểu quyết 100% đại biểu là đảng viên Chi bộ tham gia Đại hội.

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Tin tức liên quan