Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem: 130

Căn cứ theo kế hoạch đăng ký tổ chức Đại hội  các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường thông qua. Sáng ngày 23/06/2022 tại Hội trường H.A8 cơ sở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Hồng Thanh – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà trường, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông cùng các đảng viên, quần chúng ưu tú của chi bộ Khoa Giáo dục thể chất tới dự đông đủ.

Đoàn chủ tịch và ban thư ký điều hành Đại hội

Đại hội chi bộ Khoa Giáo dục thể chất đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Cao Cường – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đọc diễn văn khai mạc và đồng chí Trần Trọng Thân – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Phạm Cao Cường – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đọc diễn văn khai mạc

Đồng chí Trần Trọng Thân  – Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 báo cáo tại Đại hội

Nội dung trong báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đại hội đã được nghe 03 tham luận về các giải pháp: “Sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong công tác chuyên môn”; “Sự lãnh đạo của Chi bộ thực hiện công tác công đoàn, thanh niên và phát triển đảng viên “Sự lãnh đạo của Chi bộ thực hiện nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong xây dựng đơn vị”.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Quang Thỏa trình bày tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Vũ Hồng Thanh – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà trường, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông hoàn toàn nhất trí với các nội dung trong bản báo cáo và phương hướng hoạt động của chi bộ, đồng thời ghi nhận và biểu dương thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thông qua nội dung phát biểu đồng chí đã chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục và định hướng một số nội dung lãnh đạo, chỉ đạo để chi bộ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đồng chí  Vũ Hồng Thanh – Đảng ủy viên  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu Ban chi ủy, chức danh Bí thư và phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Kết quả bầu cử, các Đồng chí: Phạm Cao Cường, Trần Trọng Thân và Nguyễn Tiến Quân đã trúng cử và Ban chi ủy chi bộ Khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2022-2025. Sau khi kết quả bầu các chức danh Bí thư và Phó bí thư chi bộ được công bố. Đồng chí Phạm Cao Cường đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư và Đồng chí Trần Trọng Thân đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó bí thư.

Ban chi ủy Khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2022-2025 với tỉ lệ biểu quyết 100% đại biểu là đảng viên Chi bộ tham gia Đại hội.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm khi kết thúc Đại hội

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Tin tức liên quan