Đài truyền hình Hà Nội – H1 đưa tin về hoạt động Đoàn thanh niên và phong trào sinh viên Uneti trong bản tin Giáo dục và đào tạo “Tuổi trẻ Thủ đô thời kỳ mới Năng động và hội nhập” đoạn từ 11 phút 45 giây đến 14 phút 30 giây.

Lượt xem: 1410

Tin tức liên quan